چرا ما به روح القدس نیاز داریم؟ با تشکر

روح القدس، همان روح خداست که پس از صعود عیسی مسیح به آسمان در ایمانداران ساکن شده تا آنها را در جهت شباهت به عیسی مسیح از جلال به جلالی فزونتر و از ایمان تا ایمان و... تا... یاری رساند. روح القدس همچنین ما را در شفاعتهایمان در دعاها یاری می دهد و به ناله هایی که نمی شود بیان کرد، برای ما در حضور خدای پدر شفاعت می کند. روح القدس همچنین کلام خدا را برای ما مکشوف می سازد و اسرار الهی را برای ما باز می کند. روح القدس عیسی مسیح و کار او را برای بشریت مکاشفه می کند و همانگونه که عیسی مسیح به پطرس وقتی اعتراف کرد که عیسی مسیح پسر خدا و همان مسیح موعود است فرمود: " این را جسم و خون بر تو آشکار نکرد بلکه روح خدا."

روح القدس عطایای مختلفی را به ایمانداران به مسیح هدیه می کند تا بتوانند به صورتهای گوناگون حکمت خدا را برای بشر ظاهر سازند.

جهت کمک شما در شناخت روح القدس، لینک مربوط به این مطلب را در زیر از وب سایت پرپاسخ برایتان ارسال می دارم:

http://www.porpasokh.com/Content/Question/e2d95ffe-aaa9-4c85-a3fc-9cdc3e5de35c

شاد و کامیاب باشید.

Jan/01/2019 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 151 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر