شما در پاسخ من به باب 42 اشعیا گفتید که آیا لعنت هایی را که شامل قیدار می شود مرتبط با حضرت محمد می دانید یا خیر؟ همچنین از من سؤال کردید که آیا کتاب مقدس راتحریف شده می دانید یانه ؟برادر عزیز ,بنده با شما ارتباط برقرار کردم تا از شما سؤال کنم! نه اینکه به سؤالات شما پاسخ بدهم. من نمی خواهم درباره نظرات واعتقادات خودم حرفی بزنم. من فقط می خواهم نظر شما را بدانم. ولی با این حال به سؤالاتتان جواب می دهم. من نگفتم که قیدار مرتبط با حضرت محمد است. من فقط گفتم که قیدار چه ربطی به حضرت عیسی دارد؟ درباره کتاب مقدس هم من از برهان خلف استفاده می کنم. یعنی فرض می کنم کتاب مقدس تحریف نشده است وبا این فرض شروع می کنم به بحث کردن. اگر در طول بحث چیزی خلاف این فرض دیده شد که متوجه می شویم فرضمان اشتباه بوده واگر چیزی خلاف فرضمان مشاهده نشد، به این نتیجه می رسیم که فرضمان درست بوده. شما گفتید که کتاب مقدس یا به طور کامل تحریف شده ویا به طور کامل تحریف نشده. یک مورد سومی هم وجود دارد که شما به آن اشاره نکردید وآن هم این است که ممکن است بعضی از مطالب آن تحریف شده باشد وبعضی از مطالب آن تحریف نشده باشد. شما به باب ها وآیاتی از عهد عتیق که درباره مسیح است اشاره نمودید که بنده همه این باب ها را خوانده ام. اما نمی خواهم درباره این باب ها اظهار نظر کنم. البته درباره این باب ها مرتباً از علمای اسلام سؤال می کنم. شما گفتید که من می خواهم از کتاب مقدس آیه ای بیابم که آنرا به زور به حضرت محمد بچسبانم که بنده چنین تلاشی نکردم. من فقط می خواهم بدانم ربط این آیات با مسیح چیست؟ شما گفتید منظور از رسول کر وکور مسیح است که چشمان خود را برروی تمام اعمال وحرفهای پوچ مردم و رهبران مذهبی زمان خود بست که من هم همین را می خواستم بدانم. من فقط می خواستم بدانم که تفسیر شما از این رسول کر وکور کیست که متوجه منظورتان شدم ودیگر هم نیازی نیست که به بقیه پیشگویی هایی که درباره مسیح شده مراجعه کنم. از شما ممنون می شوم که نظر خود را درباره آیه 21 باب 42 اشعیا هم بگویید. این آیه می گوید که خداوند از صداقت او بهرمند است. زیرا شریعت را عظیم وعزیز گردانیده است. همانطور که می دانید شریعت یعنی دین ومسیحیان می گویند که در مسیحیت چیزی به نام دین وجود ندارد ومی گویند مسیح دین را کنار زده وگفته از راه دین نمی شود به خدا رسید. پس این آیه چگونه می شود که به مسیح مربوط باشد؟

در پاسخ به آنچه اظهار داشته اید: این ما نیستیم که تعیین می کنیم کدام قسمتها تحریف شده یا تحریف نشده یا اصلاً تحریف نشده یا کاملاً تحریف شده!!! در واقع سندیت اسناد تاریخی کتاب مقدس و نیز رشته ای که در الاهیات مسیحی وجود دارد (به نام نقد تاریخی، ادبی و نقد نسخ کتاب مقدس) مشخص می کند که کتاب مقدس معتبرترین کتاب تاریخ است!!!

در ضمن ما مسیحیان به هیچ عنوان اعتقاد نداریم که مسیحیت یک دین یا مذهب نیست. متأسفانه بعضی از مسیحیان جهت تأکید بر داشتن رابطه زنده با خدا، اینگونه به افراط کشانده می شوند که ابراز می دارند که مسیحیت یک دین نیست و شریعتی ندارد، در حالی که به هیچ عنوان چنین نیست. مسیحیت مذهب و دین می باشد و دارای شریعت نیز می باشد که به شریعت مسیح در عهد جدید معروف است. پس به این ترتیب اشعیاء 42: 21 نیز پاسخ داده شده است.

شاد و کامیاب باشید.

 

Feb/27/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 86 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر