رساله عبرانیان چگونه در کانن عهد جدید پذیرفته شده است در حالی که معلوم نیست نویسنده آن یک رسول و یا از نزدیکان یک رسول بوده است؟

مسلما" تعیین کانن عهدجدید تنها وابسته به این مسئله نبود که کتاب یا رساله توسط رسول یا یکی از نزدیکانش نوشته شده باشد و اصول دیگری نیز پیروی می شد. مثلا" اینکه می بایست در کلیساها مرسوم می بود که این رساله خوانده شود و در کلیساهای اولیه به عنوان رساله رسول مسیح پذیرفته شده باشد. در ضمن تعلیم حاوی آن رساله نیز یکی از شرایط بود و اینکه چقدر جامع است و اصل دیگر اینکه آیا کتاب یا رساله مورد نظر توسط تمام اجتماعات مسیحی پذیرفته شده بود و نیز اینکه لازم بود محتوای کتاب از نظر روحانی در درجه عالی باشد. بالاخره لازم بود در کتاب دلیلی حاکی از الهامی بودن توسط روح القدس وجود داشته باشد.

رساله عبرانیان واجد تمامی این شرایط بود و به عنوان کتاب الهامی در عهد جدید توسط پدران کلیسا پذیرفته شد.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Nov/02/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 516 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر