در بسیاری از فیلم های هالیوودی با موضوعی بنام جنگیری رو به رو می شویم . آیا در مسیحیت واقعا چنین چیزی وجود دارد ؟ اگر چنین چیزی صحت دارد؛ چطور؟ چگونه و توسط چه کسانی باید اجرا بشود؟

کلام خدا به وضوح نشان می دهد که بعضی افراد در زمان مسیح و حتی در عهد عتیق دارای ارواح پلید و اسیر دیوها بودند و بارها در باره اخراج این ارواح از افراد مختلف در کتاب مقدس صحبت شده است. اخراج ارواح پلید و دیوها به ایمانداران به مسیح سپرده شده است و هر ایماندار به مسیح که اقتدار خود را در مسیح می داند و هویت خود را در مسیح می شناسد، می تواند دیوها و ارواح پلید را از افرادی که اسیر آنند اخراج کند و باعث شفا و التیام آن شخص شوند.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Jun/09/2018 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 206 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر