آیا سلیمان 40.000 اصطبل برای اسب هایش داشت ( اول پادشاهان 4: 26)، یا 4000 اصطبل( دوم تواریخ 9: 25)؟  

راههای مختلفی برای جواب این اختلاف گیج کننده هست. احتمالی ترین آنان ، توضیحی است که در چالشهای قبلی نیز به آن پرداخته ایم، به گونه ای که دهه ها به علت رونویسی های مداوم محو و ناخوانا می شد. دیگران بر این باورند که اصطبل های ذکر شده در دوم تواریخ ، بسیار بزرگ بوده و 10 اسب را جای می دادند( رده های ده تایی) ، بنابر این 4000 از این اصطبل های بزرگ برابر با 40.000 اصطبل کوچک  بود.                   .

مفسر دیگر بر این عقیده است ، که تعداد اصطبل های ذکر شده در اول پادشاهان ، در مورد اوایل پادشاهی سلیمان می باشد، در حالی که تعداد نوشته شده در دوم تواریخ تعداد اصطبل های سلیمان در آخر پادشاهی او است. همانطور که می دانیم سلیمان به مدت 40 سال سلطنت کرد،  و بدون شک تغییرات بسیاری در طول این مدت شکل گرفت . به احتمال زیاد او تعداد ابزار ارتشی را که از پدرش داوود به ارث برده بود ، کاهش داده است.                                                                                

(نور حیات 2  1992:191)

ترجمه: اِلما غریبیان

Sep/14/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 324 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر