علت اینکه بعضی اوقات احساس می کنیم چیزی یا اتفاقی که اکنون برای ما پیش آمده را از قبل دیده ایم، چیست؟

روانشناسان در این باره نظرات مختلفی دارند ولی همگی آنها متفق القولند که احتمالا یک نوع ناهماهنگی در مغز و قسمت حافظه می باشد. مثلا" یک روانشناس تحقیقاتی انجام داده و متوجه شده که شخصی که هیچوقت در موزه لوور پاریس نبوده، و برای اولین بار به آنجا رفته احساس کرده اطاقی که در آن است قبلا" نیز دیده بوده و بعدا" پس از تحقیقات زیاد، روانشناسان متوجه شده اند که این شخص سالها پیش فیلم رمز داوینچی را مشاهده کرده و در این فیلم قسمتی را که دقیقا" در همین اطاق فیلمبرداری کرده اند و این شخص در این فیلم شاهد این بخش از موزه لوور بوده، سالها بعد، آن را فراموش کرده و وقتی به موزه لوور پاریس رفته، فکر کرده قبلا" نیز در آنجا بوده است. این یکی از تحقیقات زیادی بوده که چنین نتیجه گیری از این مسئله شده است.

مسلما" می بایست یک نوع ناهماهنگی در سیستم مغزی بشری باشد که چنین احساسی به او دست می دهد.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Jan/08/2018 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 227 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر