آیا محمد بزرگترین پیغمبر نیست و دینش کامل ترین نیست؟

اینکه پیامبری پس از عیسی مسیح آمده به نام محمد و دینها را تمام کرده، ادعایی است که بعضی دیگر نیز کرده اند که پس از عیسی مسیح آمده اند. مثلا" بهاء الله می گوید من آخرین نبی هستم. جوزف اسمیت در اوایل قرن بیستم مذهب مورمونیسم را آورد و گفت آخرین پیغمبری است که آمده است و حتی ادعا کرد فرشتگان به او طوماری را نشان دادند که فقط او می توانست بخواند. 

اما چرا عیسی مسیح همه چیز را تمام کرد؟ چون هیچ پیامبری مانند عیسی مسیح نبوده است. عیسی مسیح خیلی برتر از همه انبیاء دیگر بوده است و کاملترین است. او از باکره متولد شده و گناه را از پدر و مادر به ارث نبرده است چون از آمیزش مرد و زن به دنیا نیامده است. عیسی مسیح معجزاتی کرده که محمد نکرده. عیسی مسیح تعالیمی داده که خیلی کامل تر از محمد است. در قرآن اشتباهات علمی و تاریخی زیادی نیز وجود دارد که در مقالات دیگر ما گنجانده شده است و لطفا به مقالات دیگر ما نیز توجه کنید. عیسی مسیح تنها کسی است که مرگ بی نظیری داشت و پس از مرگش زنده شد و هنوز زنده است و روزی بر می گردد. محمد فوت کرد و هنوز قبرش وجود دارد و هیچوقت بر نمی گردد. در مورد کتاب قرآن و طرز نگارش آن لطفا به برنامه های پژوهشی در قرآن در همین سایت قسمت تصویری آن مراجعه کنید و تماشا کنید.

 

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Jan/29/2016 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 857 بازدید 10  

نظرات کاربران


ارسال نظر