در مورد شریعت آیا ده فرمانی که از جانب خداوند به موسی داده شد شریعت محسوب می شد؟ یا این فرمانها فقط برای قوم یهود بود؟ آیا ما باید بعنوان یک مسیحی از اون ده فرمان پیروی کنیم؟ آیا کسی که توسط روح القدس هدایت میشود و روح القدس او را از گناه دور میکند این همان ده فرمان نمیشود که در قلب ما کار می کند؟ لطفا بگید شریعت خداوند با قوم یهود آیا فرقی داشته؟ مگه مسیح بعنوان 100%انسان اون احکام رو اجرا نکرد؟ یا ما بخاطر اینکه قدوسیت کاملی که خداوند انتظار دارد , برای ورود به ملکوتش برای به شباهت مسیح در اومدن رو نباید اجرا کنیم؟ من همیشه در دعا هستم خداوند توسط روح القدس راهنماییم می کنه و کتاب مقدس رو برام باز می کنه ولی خادمین کلیسا بهم میگن من دارم بسوی مذهب و شریعت پیش می رم برای همین گیج شدم!

آنچه در ده فرمان آمده مربوط به همه دورانها می شود و همه ما می بایست آن را اجرا کنیم یعنی چه یهود و چه غیریهودی. اما مسلماً انسان بدون حضور روح القدس در قلبش نمی تواند این قوانین را به خوبی انجام دهد و در برابر آن ضعیف است. مسلماً ما در مسیح نیز دارای شریعت هستیم اما این شریعت، " شریعت آزادی" نامیده شده و در عهد عتیق پیشگویی شده که خدا شریعت خود را توسط روحش در دلهای ما خواهد نوشت و ما دیگر نه به عنوان انجام وظیفه و یا اجباری و از روی ریا و دورویی بلکه با دل و جان و با عشق به خداوند و با قدرت روح خدا به آن عمل خواهیم کرد.

Dec/29/2017 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 285 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر