1- رابطه بین پدر و پسر چیست؟ 2- عیسی مسیح بعد از قیامش چند بار خود را نشان داد ؟ 3- یوحنا، پسر را در مکاشفه چگونه می بیند ؟ 4- منظور از انجیل کوچک چیست؟

اگر منظورتان از رابطه مابین پدر و پسر، در تثلیث می باشد، خواهش می کنم به وب سایت پرپاسخ مراجعه کنید و مقالات ما را که به تفصیل، تثلیث و روابط مابین پدر و پسر و روح القدس را تشریح کرده اند، را مطالعه کنید.

یوحنا، عیسی مسیح را که پسر خدا است، در کتاب مکاشفه در جلال و شکوه آسمانی خود، چنانکه پیش از بنیاد عالم داشت می بیند و وقتی او را در این جلال می بیند، می گوید: مانند مرده پیش پاهایش افتادم. این اتفاق در مورد پولس رسول نیز دیده می شود. وقتی پولس رسول با عیسی مسیح ملاقات زنده داشت، نور جلال مسیح، چشمان پولس را نابینا ساخت و پولس از جلال مسیح در حیرت افتاد. این همان جلالی است که وقتی مسیح انسان شد، آن را ترک کرد و به زمین آمد و در طول زندگی زمینی خود، ما شاهد این جلال او در بعضی مواقع مانند تبدیل هیئت مسیح در بالای کوه یا در هنگام دستگیری او، وقتی سربازان از مسیح شنیدند که او فرمود: " من هستم." عقب عقب رفته و افتادند.

انجیل کوچک اشاره به آیه یوحنا 3: 16 دارد که خلاصه پیام تمام اناجیل است:

" زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد، هلاک نگردد، بلکه حیات جاودانی یابد."

در ضمن با توجه به نوشته انجیل یوحنا 21: 25 نمی توان تعداد دقیق دفعاتی را که عیسی مسیح به شاگردانش و افراد دیگر پس از قیامش از مردگان ظاهر شد، نام برد.

Dec/04/2017 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 480 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر