چرا بعضی اوقات قادر به دعا کردن نیستیم؟ و چگونه این مشکل را میتوان حل کرد؟

علت اینکه بعضی اوقات نمی توانیم دعا کنیم می تواند دلایل زیادی داشته باشد که بعضی از آنها را در زیر نام می برم:

1- نمی توانیم دعا کنیم چون با کسی مشکلی داریم و نمی خواهیم با او آشتی کنیم یا او را ببخشیم.

2- بعضی اوقات نیز بخاطر گناهی در درون قلبمان، تشنگی و اشتیاق و عطش دعا در ما خاموش می شود.

3- گاهی نیز به خاطر مسائل فیزیکی مختلف مانند فشار خون پائین یا بسیاری عوامل دیگر هورمونی یا غیره ممکن است حال دعا کردن نداشته باشیم و نتوانیم دعا کنیم.

4- یکی از علل دیگر اینکه در دعا سرد می شویم یا نمی توانیم دعا کنیم این است که مدتی به کلیسا نرفته ایم و با ایمانداران مشارکت نداشته ایم و با آنها دعا نکرده ایم و این باعث سردی ما در دعا شده است. وقتی ذغالی داغ را از میان ذغال های داغ دیگر برداریم و به کناری بگذاریم، آرام آرام این ذغال به سردی خواهد گرایید!

5- دعا یک جنگ روحانی است و گاهی نیاز به مبارزه بین روح و جسم ما دارد. مسیح خطاب به شاگردانش که مایل به خواب بودند و حاضر نبودند برای دعا بایستند و مبارزه کنند و به آن بها بدهند فرمود: " روح راغب است، اما جسم ناتوان."(متی 26: 41)

6- گاهی نیز شریر با مسائل مختلفی ما را مشغول می کند تا به دعا و طلبیدن حضور خدا اقدام نکنیم. پولس رسول می فرماید: " وقت را دریابید زیرا این روزها شریر است." (افسسیان 5: 16) به کلامی دیگر باید وقت را از دست شریر قاپید!

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Jan/21/2018 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 305 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر