چرا قیام مسیح اهمیت دارد؟   

قیام مسیح به دلایل مختلف با اهمیت است. اولا نمایشگر قدرت عظیم خدا است. ایمان به قیام، ایمان به خدا است. اگر خدا وجود دارد، و اگر او خالق عالم است و بر آن تسلط دارد، پس او قادر است به مردگان حیات بخشد. اما اگر او قادر به این کار نیست پس لایق ایمان و پرستش ما نیز نمی باشد. تنها آن که زندگی را خلق کرده، قادر به بخشیدن حیات به مردگان است ، تنها او می تواند زشتی کامل که خود مرگ است ، وارونه کند، و تنها او قادر به خارج کردن زهر و پیروزی بر قبر است.( اول قرنتیان 15: 54-55). در قیام عیسی مسیح از مردگان ، خدا ما را متوجه قدرت کامل او بر مرگ و زندگی می کند.

اهمیت دیگر قیام مسیح در اثبات ادعای عیسی بر شخصیت اوست، یعنی پسر خدا و مسیح موعود. بنابه به گفتار عیسی، قیام  " نشانه ای است از آسمان" برای تأیید خدمت او ( متی 16: 1-4) و اثبات اینکه او حتی بر معبد اورشلیم نیز اقتدار دارد.( یو حنا 2: 18-22) . صدها شاهد گواه بر قیام عیسی هستند.( اول قرنتیان 15: 3-8)، و دلیل انکار ناپذیر بر بودن عیسی به عنوان منجی جهان است.

دلیل دیگر اهمیت قیام مسیح ، اثبات  بی گناهی و ذات الهی او است. در کتاب مقدس می خوانیم که " قدوس" خدا فساد را نخواهد دید( مزمور 16: 10)، و عیسی هیچگاه فاسد نشد، حتی بعد از مرگ ( اعمال رسولان 13: 32-37) بر پایه قیام مسیح است که پولس رسول می فرماید " پس ، ای برادران بدانید آمرزش گناهان که به واسطه همین شخص فراهم آمده است ، به شما اعلام می شود. اکنون هر که ایمان بیاورد ، به واسطه او پارسا شمرده می شود در هر آنچه نتوانستید به واسطه شریعت موسی پارسا شمرده شوید."( اعمال رسولان 13: 38-39).  

قیام عیسی مسیح نه تنها ثابت کننده ذات الهی او است بلکه بر نبوت های عهد عتیق در مورد زجر و قیام عیسی نیز تأکید می کند. ( اعمال رسولان 17: 2-3). قیام عیسی ادعای او برای قیامش از مردگان بعد ار روز سوم را نیز تصدیق می کند. ( مرقس 8: 31 ، 9: 31 ، 10: 34) . اگر عیسی قیام نکرده است ، ما نیز امیدی برای رستاخیز نداریم. در حقیقت بدون قیام عیسی، منجی ، نجات و امید به زندگی ابدی نداریم. همچنان که پولس رسول می گوید، ایمان ما " باطل" است و انجیل در کل بی قدرت خواهد بود، و گناهان ما نا بخشوده باقی می ماند ( اول قرنتیان 15: 14-19).               

عیسی فرمود ، " قیامت و حیات منم" ( یوحنا 11: 25)، و دراین بیان مدعی بر منشأ هر دو گشت. جدا از عیسی رستاخیز و زندگی جاودان وجود ندارد. عیسی تنها زندگی نمی بخشد ، او خود حیات است ، و به این دلیل مرگ بر او چیره نمی شود. عیسی حیات خود را به ایماندارانش منتقل می کند.، تا ما نیز در پیروزی بر مرگ شریک شویم.( اول یوحنا 5: 11-12). ما که به عیسی مسیح ایمان داریم شخصا رستاخیز را، به علت حیاتی که از عیسی دریافت کرده ایم تجربه خواهیم کرد ، ما نیز بر مرگ غالب هستیم. غیر ممکن است که مرگ بر ما پیروز شود ( اول قرنتیان 15: 53-57).

عیسی" نوبر خفتگان است" ( اول قرنتیان 15: 20 )

به عبارتی دیگر، عیسی راه زندگی بعد از مرگ را برای ما باز کرد. قیام مسیح مهم است چون شهادتی است بر رستاخیز انسان ، که اصل اساسی ایمان مسیحی است. بر عکس ادیان دیگر ، مسیحیت دارای بنیانگزاری است که  فراتر از مرگ است و آنرا به پیروان خود نیز وعده می دهد. هر دین دگر دارای رهبر و بنیان گزاری است  که به قبر منتهی شده اند. به عنوان یک مسیحی ما ایمان داریم که خدا انسان شد، برای گناهان ما جان داد، و در روز سوم از مردگان قیام کرد. قبر قادر به نگه داشتنش نبود . او زنده است، و امروز در آسمان در دست راست خدای پدر نشسته است ( عبرانیان 10: 12).         

کتاب مقدس  قیام ایمان داران را هنگام  بازگشت عیسی برای کلیسای خود ضمانت می کند. با اعتماد بر این حقیقت است که پولس رسول با پیروزی می سراید. " ای گور پیروزی تو کجاست؟ و ای مرگ ، نیش تو کجا؟"( اول قرنتیان 15: 55 ).

قیام مسیح بر روی خدمت ما به خداوند تأثیر بسزایی دارد. پولس سخنان خود را در مورد قیام اینچنین به پایان می رساند." پس برادران عزیزم، ثابت و استوار بوده، همواره با تمام وجود به کار خداوند مشغول باشید، زیرا می دانید زحمت شما در خداوند بیهوده نیست." ( اول قرنتیان 15: 58 ). چون می دانیم که برای زندگی ابدی قیام خواهیم کرد، می توانیم رنجها و خطرهایی را که در راه ایمان به عیسی می کشیم ، تحمل کنیم ( آیه های 30-32 )، چنانکه خداوند ما تحمل کرد. به علت قیام مسیح ، هزاران شهید در طول تاریخ زندگی خود را برای وعده  حیات جاودان و رستاخیز از مردگان ، قربانی کرده اند.                                                                                                                                                  

قیام از مردگان پیروزی پر جلال هر ایمان دار می باشد. عیسی مسیح بر طبق کتب مقدس  مرد، دفن شد، و در روز سوم از مردگان برخاست ( اول قرنتیان 15: 3-4 ).و او بر می گردد ! خفت گان در عیسی قیام خواهند کرد، و آنانی که در هنگام برگشت او در حیات اند ، تبدیل شده و بدنهای جلال یافته  می یابند. ( اول تسالونیکیان 4: 13-18 ) . چرا قیام مسیح اهمیت دارد؟  چون ثابت می کند که عیسی کیست. نشان می دهد که خدا قربانی عیسی را به جای ما پذیرفته و اینکه خدا قادر است ما را بعد از مرگ حیات دوباره بخشد. ضامن بر این حقیقت است، که بدنهای ایمان داران  بعد از مرگ تبدیل شده و به حیات جاودان منتقل می شوند.

 

منبع مقاله: www.gotquestions.org

ترجمه: الما غریبیان

Dec/13/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 751 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر