آیا از تبعید یهودیان به بابل تا مسیح 14 نسل ( متی 1: 17) یا 13 نسل (متی 1: 12 تا 16) وجود داشته اند؟

همچنان که متی به وضوح بیان می کند ( 1: 17)، 14 نسل قرار دارد. در قطعه اول 14  اسم نام برده می شود، در قسمت دوم 15 و در قسمت سوم 14 اسم. شاید آسانتر باشد اگر اینگونه پیشنهاد کنیم که در قسمت اول و سوم افراد اول و آخر نیز به عنوان یک نسل حساب شده اند، در حالی که این برای قسمت دوم صدق نمی کند. در هر حال ، آنچنان که متی به شکل بسیار واضحی به شجر نامه متمرکز شده است، اشتباهی از طرف او به هیچ عنوان مشاهده نمی شود. اگر به هر دلیلی اسمی از فهرست شجر نامه حذف شده است ، شاید به دلیل اشتباه نسخه نویس بوده است. به هر ترتیب توضیح ساده بالا جوابی قانع کننده است.  

ترجمه: اِلما غریبیان                                       

 

Oct/20/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 260 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر