من یک پسرمسلمان هستم ‌و می خواهم با یک دختر ازارامنه ازدواج کنم. آیا این مسئله امکان پذیر است؟ ما با هم صحبت کرده وخانواده هایمان مشکلی ندارند. لطفا راهنمایی کنید؟

در صورتی که شما و این دختر خانم و خانواده های طرفین مشکلی ندارند، پس بنده چرا باید مشکل داشته باشم. مبارک باشه دوست عزیز.

پرپاسخ

Oct/24/2019 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 124 بازدید 6  

نظرات کاربران


ارسال نظر