من به مدت پنج سال نامزدهستم مدت دوسال هست المان هستم با مسیحیت اشنا شدم اول بافرقه شاهدان یهوه وبعد از5ماه تحقیق از تعلیمات مضحک این فرقه خوشم نیامد به پروتستان روی آوردم سوال اصلی من این هست که خانواده و نامزدم نمیدانند که مسیحی هستم و به امید خدا تا یکسال دیگر ازداوج میکنیم آیا در آینده به مشکل برمیخورم ? نامانده نماند که پدر ومادر بنده با این کار من مشکلی ندارند و مسلمان هستند ما یک خانواده دموکراتی هستیم . چه مشوره ای دارید. باتشکر از شما

مسلما" یکی از مسائلی که قبل از ازدواج بسیار مهم است این است که می بایست با زوج یا زوجه خود شفاف باشیم. مهم است که ایمان خود را اعتراف کنید. عیسی مسیح فرمود هر که مرا نزد مردم اعتراف کند من نیز او را نزد پدر آسمانی اعتراف خواهم کرد و هر که مرا انکار کند من نیز او را نزد پدر انکار خواهم نمود. در ضمن کلام خدا می فرماید ما با اعتراف به خداوندی عیسی مسیح نجات می یابیم و نیز فکر نمی کنم که نامزد شما از این کار شما خوشنود بشوند که قبل از ازدواج این مسئله با این اهمیت را با او در میان نگذاشته اید. ازدواج یعنی اشتراک در همه چیز و خیلی مهم است که ایمانتان را با نامزدتان در میان بگذارید و به نامزدتان این فرصت را بدهید که با این نجات دهنده بی نظیر یعنی عیسی مسیح آشنا بشود و زندگیش را به او تسلیم کند. زندگی در یک اتحاد ایمانی باعث خوشبختی شما بعنوان زوجین و نیز فرزندان آینده تان خواهد بود. کلام خدا می گوید: " زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان نروید."  در ازدواج ما می پذیریم که زیر یوغ همدیگر قرار بگیریم و چقدر مهم است که ازدواجتان با تأئید خداوند و یگانگی ایمانتان همراه باشد.

پیشاپیش ازدواجتان را تبریک می گویم و آرزوی زندگی در شفافیت و برکت و فراوانی برای شما دارم. خداوند عطا کند که هر لحظه فریادهای شادی از خانه شما برخیرد.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Aug/26/2017 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 304 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر