کشیش ورژ باباخانی عزیز, درود بر شما من همیشه میدونستم که دروغ تحویل ما میدن سؤال من اینه که از کجا بدونم این مسیحیت و راهی که شما میگید درسته و حقیقت همینه که شما میگید همه حرف خوب زیاد میزنن. واقعا چی حقیقت و چی دروغ ؟؟؟!

دوست بسیار عزیزم سلام و روزتون به خیر و خوشی،

مسلما" در هر مذهب و آئین و فلسفه ای جزئی از حقیقت وجود دارد، اما متأسفانه بسیاری از این مذاهب و آئینها و فلسفه ها گمراه کننده و عاری از حقیقت مطلق هستند.

عیسی مسیح تجسم کامل حقیقت و راستی بود. او فرمود: " من راه و راستی و حیات هستم. هیچکس نزد پدرجز به وسیله من نمی آید." (انجیل یوحنا 14: 6)

هیچکس شخصیتی کامل و بی نظیر و زندگی و تعالیم و معجزات و ادعاها و مرگ و رستاخیز از مرگ بی همتایی مانند عیسی مسیح نداشته و او شایسته است نجات دهنده بشریت باشد.

در باره عیسی مسیح می توانید در انجیل مطالعه کنید و با او آشنایی یابید.

برایتان در این سفر جستجو، آرزوی مکاشفه و نوربخشی روح خدا را دارم.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

May/08/2018 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 184 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر