هدیه رایگان نجات چیست؟ چگونه می توانم دوستانم را به مسیح هدایت کنم؟ اکنون که من در امنیت زندگی می کنم چه نیازی به نجات دارم؟

 

1- هدیه رایگان خدا همان نجات از گناه و بخشش گناهان ما است. او از ما هیچ چیز در قبال کاری که برای فراهم کردن نجات ما انجام داده نمی خواهد جز تسلیم قلبی به عیسی مسیح بعنوان قربانی گناه و پذیرفتن آمرزش او. خدا هدایای زیاد مجانی در مسیح به ما داده است. در افسسیان 1: 3 می فرماید متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را به هر برکت روحانی در جایهای آسمانی مبارک ساخته است.

2- پذیرش یا رد نجاتی که خدا برای ما فراهم کرده با انتخاب آزاد ما است و ما آزاد هستیم که بپذیریم یا رد کنیم و خدا نمی خواهد ما را مجبور به پذیرش نجات بکند. اما ما با زندگی پاک و مقدسمان و نمونه بودنمان و با دعاهایمان می توانیم کمک کنیم که اطرافیانمان شیفته مسیح شوند و قلب خود را به مسیح بسپارند. در دعا و نمونه بودن کوشا باشید و ثمره کار خود را خواهید دید.

3- اگر با اینکه به مسیح ایمان داریم ولی به ایمان خود عمل نمی کنیم، کلام خدا می فرماید ایمان بدون عمل مرده است. بارها در رسالات رسولان مسیح از عمل ایمان صحبت شده است و در صورتی که به ایمانمان عمل نکنیم نجات خود را از دست خواهیم داد.

4- اینکه زندگی ما امن و امان است فیض و رحمت خدا است. بسیاری هم اکنون در بدترین شرایط زندگی می کنند، بعضی در وضعیت جنگی و بعضی از نظر اقتصادی و غیره و اگر ما در امن و امنیت هستیم این فیض خدا است و جای شکرگزاری دارد و اتفاقا این مسئله باید ما را شیفته خداوندمان عیسی مسیح سازد.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Mar/08/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 656 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر