در میان ادیان ابراهیمی چرا دین یهود خود را دین جهانی نمی داند و مبشری ندارد، در عصر حاضر جهت تبلیغ دین یهود آیا در عهد عتیق آیاتی وجود دارد که به یهودیان فرمان دهد که برای دین یهود تبلیغ کنند ؟

باید چند مسئله را در پاسخ به سؤال شما در نظر داشت:

1- دین یهود مختص قوم یهود بود و این قوم در مرحله اول پایگاهی برای خدا بود تا نجات دهنده جهان از این قوم به دنیا بیاید.

2- دین یهود هدفش ترویج ایمان خود در میان قومهای دیگر نبود. این دین، هدفش معرفی مسیح موعود به دنیا بود.

3- هدف ارائه دین یهود به دنیا از جانب خدا این بود که ملتها با معیارهای خدا آشنا شوند و نسبت به خطاهای خود آگاه شوند و بدینوسیله آماده پذیرش نجات دهنده یعنی مسیح موعود باشند، که آنها را از اسارت گناه و عواقب آن با قربانی شدن بر صلیب و برخاستن از مردگان، رهایی بخشد.

اما چند مسئله نیز در باره مسیحیت:

1- مسیحیت در ابتدا جریانی در ادامه دین یهود بود. اما به علت مخالفت رهبران یهود، مسیحیان از میان قوم یهود جدا شدند و این نقشه خدا بود که رسولان مسیح طبق آنچه مسیح به آنها فرموده بود، انجیل و پیام خوش نجات بشریت را به تمام دنیا برسانند.(اعمال رسولان: 1: 8)

2- مسیحیان در تمام اعصار با جان فشانی و ایثار زیاد، پیام انجیل را به همه دنیا رسانده اند و این علت اساسی پیشرفت مسیحیان در جهان بوده است. مرکز پیام مسیحیت اعلام خبر خوش است. هر مسیحی خود را مؤظف می داند که خبر خوش نجات بشر از گناه و عواقب آن را به تمام بشریت برساند و بسیاری در این راه، جان خود را نیز دریغ نداشته اند.

3- قابل توجه است که عیسی مسیح و پیام او با محبت و بدون استفاده از سلاح یا شمشیر در سه قرن اولیه در تمام امپراطوری روم گسترش یافت، به طوری که امپراطور روم در قرن سوم یعنی کنستانتین در برابر این پیام زانو زد و امپراطوری روم را مسیحی اعلام کرد. 

4- تعداد مسیحیان در کل دنیا به حدود 3 میلیارد نفر می رسد و این به علت محبوبیت شخصیت عیسی مسیح است.

Nov/09/2017 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 307 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر