مقاله ای درباره طراح هوشمند گذاشتید خواستم بدونم تعریف طراحی هوشمند چیست؟

طراحی هوشمند اصطلاحی بسیار روشن است. این اصطلاح به این معنا است که شخصی بوده که با طرحی باهوش و هوشمند و با هدف و تعقل و برنامه ریزی قبلی جهان را خلق کرده است.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Nov/20 سوالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 52 مشاهده شده 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر