من دارم برای ازدواجم دعا می کنم و چند شب پیش در خواب دیدم، دختری دست مرا گرفت، آیا این خواب از طرف خدا هست یا نه؟ و اصولا یک ایماندار از کجا بدونه خوابی که دیده، از طرف خدا هست؟

خدا اکثر اوقات از طریق کلامش با ما سخن می گوید و ما را هدایت می کند. درباره خواب در کل کتاب مقدس، شاهد این هستیم که اکثراً هر خوابی که خدا می بخشد، معنای آن را نیز به شخص می دهد و استناد به خواب به عنوان تنها هدایت کننده، امری اشتباه است. کلام خدا می گوید؛ یک امر با دو یا سه شاهد ثابت می شود. مهم است که شخص صبر کند و علائم دیگری را نیز شاهد باشد. این خواب، خواب کاملاً روشنی است، اما شما می بایست در مورد آن دعا کنید و از خدا درخواست هدایتهای مشخص دیگری نیز بکنید. مسلماً صبر و انتظار برای شنیدن صدای خدا و هدایت خدا، امری بسیار مهم است. اینکه چگونه بدانیم خوابی از جانب خداست یا خیر، چند معیار وجود دارد:

اولاً مهم است آن را با تمام متن کتاب مقدس سنجید و ارزیابی کرد.

ثانیاً می بایست با شبان و یا شخصی که رشد روحانی دارد مشورت کرد.

ثالثاً درباره خوابی که دیده ایم، می بایست علائمی چون آرامش عمیق باطنی و اطمینان خاطر وجود داشته باشد. اگر در مورد خوابی که دیده اید در شما تشویش و نگرانی و یا ترس بوجود می آید، این خواب اکثراً از جانب خدا نیست. خدا خدای آرامش و شجاعت و دلیری است و نه ترس و تشویش.

رابعاً در امثال سلیمان می خوانیم که فکرهای بسیار در دل انسان است، اما آنچه ثابت ماند، مشورت خداوند است. هدایت خدا امری ثابت و استوار است و دائماً در ذهن ما باقی خواهد ماند.

Nov/26/2017 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 328 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر