چگونه خدای محبت زمانی اینچنین وحشتناک بوده: «اگر مردی دختر خود را به كنيزی بفروشد، آن كنيز مانند غلام در پايان سال ششم آزاد نشود. خروج ۲۱:۷

آیه ای که در اینجا قید کرده اید باید در متن فرهنگ آن زمان تفسیر شود و باید دانست که در آن زمان غلامی یا کنیزی چیزی نبود که عار باشد یا بصورت برده داری قرن گذشته بوده باشد. در کتاب مقدس می خوانیم که حتی در سال یوبیل که خدا قانون انقلابی آزادی غلامان و کنیزان را داده بود، بعضی از غلامان و کنیزان داوطلبانه می خواستند در خانه اربابشان بمانند، چون اربابشان با ایشان به نرمی و عطوفت رفتار می کرد و برایشان امنیت اجتماعی داشت. باید توجه داشته باشید که غلامی یا کنیزی در آن زمان به هیچ عنوان به شباهت برده داری قرن گذشته نبود و در ضمن آنچه ما در جوامع مدرن امروزی در قشر کارگر و کارمندان داریم کمتر از وضعیت بردگان نمی باشد و بنده اسم آن را برده داری مدرن نامیده ام. کار طافت فرسا به همراه حقوق بسیار سطح پایین با کمترین امکانات برای استراحت برای دنیای امروز ما چیزی عادی شده است. باید دانست که قانون خدا در باره غلامان و کنیزان در آن زمان و آزادی آنان یک امر بسیار انقلابی بود و خدا پس از چند سال حتی این کنیزان را هم که پس از شش سال آزاد نمی شدند، قانون آزادی آنها را صادر کرد. برای اطلاعات بیشتر در باره نظر کتاب مقدس در باره برده داری به وب سایت پرپاسخ مراجعه کنید و در قسمت جستجوی آن کلمه برده داری را تایپ کرده کلید " بگرد" را بزنید و مقالات مربوطه را مطالعه کنید.

 

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Jul/21/2017 کتاب مقدس Vrezh Babakhani 455 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر