در سال چند بار مسیحیان آیین شام آخر و یا عشاء ربانی را انجام می دهند؟

در طی سال در کلیساهای کاتولیک در هر شنبه و یکشنبه مراسم شام خداوند یا عشاء ربانی اجرا می شود و کشیشان مؤظفند هر روزه این مراسم را برای خود و همکاران وفادار خود اجرا کنند و نیز در روز قبل از جمعه صلیب یعنی پنجشنبه و شنبه بعد از جمعه صلیب و یکشنبه رستاخیز مسیح نیز مراسم شام خداوند اجرا می شود.

در اکثر کلیساهای پروتستان مراسم شام خداوند یا عشاء ربانی بصورت هفتگی در روز یکشنبه انجام می شود و بعضی از کلیساهای پروتستان نیز ماهی یکبار در اولین یکشنبه ماه این مراسم را اجرا می کنند و این به آن علت است که این کلیساها معتقدند در هیچ جای کتاب مقدس دستور داده نشده که حتما باید در روز خاصی شام خداوند داده شود.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Nov/22/2017 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 281 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر