مکاشفه 3: 14 در مورد کلیسای لائودکیه آیا ایماندار بودند یا نه ؟

دوست بسیار عزیز و گرامی، امیدورام در سلامتی کامل و کامیباب بوده باشید. همانگونه که در متن می خوانید این رساله به کلیسا نوشته شده و وقتی جماعتی کلیسا نامیده می شود مسلما" ایماندار به مسیح هستند. آنان ایماندارنی بودند که در ایمانشان ولرم شده بودند و نیاز داشتند در رابطه اشان با مسیح تجدید نظر کنند و اصلاحاتی به عمل آورند.

با تشکر فراوان از سوالتان،

کشیش ورژ باباخانی

Feb/15/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 497 بازدید 7  

نظرات کاربران


ارسال نظر