با سلام میخواستم بدانم کسانی که به تازگی به مسیح ایمان آورده اند و نامی غیر مسیحی دارند باید حتما یک نام مسیحی برای خود انتخاب کنند و یا نیازی به این کار نیست ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ چه منبعی را برای انتخاب نام مسیحی پیشنهاد میکنید ؟ مهربانی خدای ما مسیح با شما باد

دوست بسیار عزیز نوکیش سلام و روزتون به خیر و خوشی،

در کلام خدا اشاره ای به تغییر اسامی افراد بخاطر ایمان آوردنشان نشده است. البته اشاره شده که عیسی مسیح برای بعضی از شاگردانش القاب و اسامی ای را بر اساس شخصیتی که داشتند و نیز رؤیایی که عیسی مسیح از خدمت آینده شان داشت تعیین کرد. مثلا" شمعون به پطرس مسمی گردید و یعقوب و یوحنا را پسران رعد نامید و تنها این شاگردان بودند که اسامی شان توسط عیسی مسیح تغییر یافت و این را نیز باید در نظر بگیریم که این سه شاگرد یا حواری مسیح شاگردانی بودند که در دایره ای تنگ تر در رابطه با عیسی مسیح قرار داشتند.

بعضی اینگونه برداشت کرده اند که عیسی مسیح اسم پولس را برای سولس برگزید!!! اما این حقیقت ندارد. در اعمال رسولان فصل نهم عیسی مسیح، او را سولس خطاب می کند و از اعمال رسولان 13: 9 متوجه می شویم که پولس نام رومی و دوم سولس بود. در واقع پولس رسول این نام را برای خدمتش در میان رومیان و غیریهودیان که خدمت اصلی او در میان آنان بود، بکار می گرفت. جالب توجه است که پولس این نام را از زمانی که والی رومی قبرس ایمان آورد، برای اولین بار بکار برد (اعمال رسولان 13: 12). با استفاده از این نام رومی سولس طرسوسی می توانست راحت تر در میان غیریهودیان و مخصوصا" رومیان پیام انجیل را برساند.

اما در باره سؤالی که شما کرده اید، اصولا" پیشنهاد ما به دوستان نوکیش مسیحی این است که اسامی سابق خود را که اکثرا" از زمینه اسلامیشان می آید، نگه دارند تا وقتی به کسی بشارت انجیل را می رسانند، شهادت زیبایی از دگرگونی شان در طرز تفکر و روش زندگی شان برای دوستان و آشنایانی که هنوز پیام انجیل را نشنیده اند باشند.

با این وجود، در صورتی که کسی مایل باشد اسم خود را پس از ایمان به مسیح تغییر دهد، هیچ ممانعتی وجود ندارد و در کلیساهای مسیحی مشکلی با این مسئله نیست. اما نوشتن فهرست اسامی کتاب مقدسی یا مسیحی در گنجایش این مقوله نیست. شما را تشویق می کنیم در صورت تمایل برای تغییر نام، به جستجوگر گوگل رفته و اسامی کتاب مقدسی را جستجو کرده و یکی از آنها را که دوست دارید انتخاب کنید.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Apr/05/2018 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 195 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر