آیا مسیحیت نیز مانند اسلام، وجود تعداد 124000 پیامبر را تأیید می کند؟

پاسخ به این سؤال در یک جمله ساده این است: خیر. مفسرین اسلامی با استناد به منابع تاریخی شان براین مسئله تأکید دارند که از زمان خلقت آدم تا به امروز 6000 تا 7000 سال می گذرد. حال چنانچه عمر ظهور اسلام را که 1400 سال است از این میزان (7000سال)کسر نماییم عدد باقیمانده 5600 سال باقی می ماند.

حال اگر میانگین ایام یک سال را 365 روز محاسبه نموده و رقم 5600 سال را 2044000 روز در نظر گرفته و تعداد پیامبران(124000)را بر تعداد این ایام تقسیم نماییم، رقم بدست آمده حاکی از آنست که میانگین هر 16 ساعت و 48 دقیقه یک پیامبر از طرف خدا ظهور کرده است.                              

حال قضاوت در باره این امر را به شما عزیزان می سپارم.

پاسخ از: شبان آبیلا یوحنا مارو

Feb/02/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 1697 بازدید 53  

نظرات کاربران


ارسال نظر