زمانی که قوم اسرائیل به رهبری موسی از دریا عبور کردند، این عبور چه مدت زمان طول کشید و تعداد جمعیت آنها چقدر بود؟

کاملا" مشخص است که قوم اسرائیل شب هنگام، مصر را پس از خوردن شام فصح ترک گفتند و نیز خدا به اسرائیل وعده داده بود که نخست زادگان مصری را در نیمه شب هلاک خواهد کرد (خروج 12: 29).

فرعون، موسی و هارون را در نیمه شب صدا کرد و پس از آنکه نخست زاده اش مرده بود، اجازه خروج را به اسرائیلیان داد(آیه 31 همان فصل)

اسرائیل کمی پس از نیمه شب مصر را ترک گفت (خروج 12: 49 و 51). و بعد ادامه داستان در خروج 14: 20-23 می باشد. در خروج 14: 24 اشاره می کند که در آخرین پاس شب مصریان به دریای سرخ رسیدند و وقتی صبح شده بود، تمام لشگر مصریان در دریا غرق شدند. 

با توجه به این متن کتاب مقدس می توان نتیجه گرفت که کمتر از 6 ساعت طول کشید که اسرائیل وارد دریای سرخ شد و از آن بدون هیچ خطری عبور کرد.

تعداد اسرائیلیانی که از دریای سرخ عبور کردند و به آن طرف دریا رسیدند، در خروج 12: 37 ششصد هزار نفر بدون احتساب زنان و کودکان می باشد.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

 

Jan/17/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 214 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر