منظور از لاشہ و کرکس در لوقا 17: 37 چیست؟

 

منظور از لاشه و کرکس در این آیه یک اصظلاح یا مثلی بود که در میان یهودیان زمان مسیح رواج داشت. مسیح می خواست بگوید که همانطور که وقتی جایی لاشه ای است، لاشخور هم فورا یافت می شود و جمع می شوند به همانصورت وقتی مسیح بازگردد مردم همه مطلع خواهند شد. بعضی از گفته ها در عهد جدید اصطلاحات یا مثلهایی بوده که در زمان مسیح در میان یهودیان و در آن فرهنگ آن زمان، رواج داشته است.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Jun/26/2017 سوالات رایج Vrezh Babakhani 660 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر