چگونه سیستم درمانی مدرن به عهدعتیق مربوط می شود؟

بسیاری از قوانین در تورات (کتابهای پیدایش- تثنیه) به رژیم غذایی و بهداشت برای قوم یهود اشاره می کند. الهیدانان برای قرنها اینطور فکر می کردند که اینها فقط وظایف مراسمی می باشد و یا یک نوع خط جدایی بین اسرائیل و فرهنگهای بت پرست اطراف بوده است. اما با ظهور پزشکی مدرن و تئوری میکروب بیماریها در قرن نوزدهم، مردم متوجه شدند که اطاعت از این قوانین همچنین اشاره به فوائد بهداشتی مهمی می کند. این دستورات در مقایسه با فعالیتهای بهداشتی فرهنگهای همسایه در زمانهای عهدعتیق بی نظیر بوده اند، که ثابت می کند، این خدا بوده که به موسی این قوانین را الهام بخشیده است. این قوانین همچنین نشان می دهند که احکام خدا مستبدانه نیست بلکه او توجه خاصی به ما دارد. قوانینی که به قوم تعلیم می داد تا خود را پس از لمس شخص مرده یا بیمار شستشو دهند(لاویان 13-15؛ اعداد 19) ترتیبات برخورد با مدفوع و خون بطور منظم(لاویان 17: 13؛ تثنیه 23: 12-13) و قرنطینه و منزوی کردن افراد بیمار و هر آنچه آنها لمس می کنند (لاویان 13) شدیدا" در محدود کردن انتشار بیماری موثر بود. پزشکی مدرن همچنین نشان می دهد که ختنه فوائد بهداشتی زیادی دارد- زنانی که با مردان ختنه شده ازدواج کرده اند ریسک کمتری در ابتلا به سرطان گردنه رحم می کنند چون در نبود پوست آلت تناسلی توانائی مردان در پرورش و انتقال ویروس ورم و برآمدگیهای پوستی کمتر می شود. در ضمن خیلی عجیب است که مطالعه عوامل سطوح انعقاد خون در نوزادان نشان داده که ختنه در روز هشتم- سنی که به ابراهیم توصیه شد(پیدایش 17: 12)- مطمئن ترین زمان در زندگی جنس مذکر است که این عمل جراحی را داشته باشد. در حالیکه شناخت ما از میکروب و انگلها پیشرفت می کند، ممنوعیتهای عهدعتیق در خوردن حیوانات ناپاک یا حیواناتی که به نوع آنها نزدیک هستند روز بروز مورد تائید بیشتر پزشکی قرار می گیرد. برای مثال مردم عموما" بحث می کنند که دیگر نیازی نیست که خوکها را حیواناتی ناپاک بدانیم، چون ما اکنون می دانیم چگونه خوک را بخوبی پخت و پز نماییم. اما تحقیقات مدرن روی ویروس آنفلوآنزا نشان می دهد که فشار هولناک آنفلوآنزاهای جدید از شرایطی برمی خیزد که مردم در تماس نزدیک با خوکها یا پرندگان هستند. خوکها بعنوان پلی بین آنفلوآنزاهای پرندگان و انسانها عمل می کنند؛ بنابرین آنفلوآنزاهای مرگ آور جدید که شیوع می یابند از چین، هنگ کنگ و جاهای دیگر که مردم در تماس نزدیک با خوکها زندگی می کنند، شروع می شود. فوائد پزشکی خیلی از احکام دیگر، بسیار شناخته شده هستند با اینکه فرهنگ مدرن مایل به اطاعت از آنها نیست. برای مثال اجتناب از زنا و روابط جنسی نامشروع بهترین روش برای حفاظت شخص از انتقال بیماریهای مقاربتی است (خروج 20: 14؛ امثال 5)؛ اجتناب از اعتیاد، شخص را از بیماریهای مربوط به الکل، مواد مخدر و تنباکو حفظ می کند (امثال 20: 1؛ 23: 19-21، 29-35)؛ و دعا، تفکر و برخورد منصفانه با دیگران، تاثیرات نابود کننده فشار عصبی را به حداقل می رساند (لاویان 19: 13-18؛ مزمور 23؛ 27: 1-3؛ 91: 3-7). پزشکی مدرن ثابت می کند که " زندگی مطابق کتاب مقدس" برکات عملی بسیاری را چنانکه خدا وعده داده است، با خود به همراه می آورد(خروج 15: 26)، که نشان می دهد همه این احکام و قوانین، بسیار منطقی هستند  تا به خدا در باره برکات وعده داده شده روحانی، اعتماد کنیم.   نویسنده: جان ای. بلوم مترجم: کشیش ورژ باباخانی


Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 589 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر