در 2 سموئیل 7: 12-14 باتوجه به اتفاقاتی که برای عیسی مسیح رخ داد، آیا آیه 14 بر گناه کار بودن وی دلالت دارد؟؟ "و اگر او گناه ورزد" و "به تازیانه‌های بنی آدم تأدیب خواهم نمود" لطفا راهنمایی نمایید

باید توجه داشته باشید که در اینجا صحبت از سلیمان است که خانه خدا را ساخت و منظور عیسی مسیح نیست. در این نبوت قسمتی که به عیسی مسیح اشاره می کند آنجاست که می گوید: کرسی سلطنت او را تا به ابد پایدار خواهم ساخت. باید این را در نظر داشت که هر نبوتی الزاما" به یک نفر در یک زمان خاص مربوط نمی شد چنانکه بعضی از نبوتها هم در مورد داود است و هم عیسی مسیح و نیز بعضی از نبوتها قسمتی در باره سلیمان است و قسمتی در باره عیسی مسیح و نمونه های نبوتهای دیگر نیز. در ضمن هر نبی وقتی نبوتی می کرد از دور چندین منظره مختلف کوهها و تپه های پشت سر هم را در یک دید می دید و با همدیگر قاطی کرده و بیان می کرد و این دید گاهی اینطور بنظر می آید که همه آن در باره یک زمان واحد صحبت می کند اما در واقع در باره زمانهای متفاوت است.

امیدوارم توضیحات بنده برای شما روشن بود.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Jun/28/2017 کتاب مقدس Vrezh Babakhani 381 بازدید 4  

نظرات کاربران


ارسال نظر