با سلام در کتاب تثنیه فصل 32 - ایه 39 - خدا می فرماید: " من می کشم و زنده می کنم ,مجروح می کنم و شفا می دهم." سؤال اینجاست که: " اگر ما خدایی داریم که مهربان هست چرا می کشد و مجروح می کند؟

منظور خدا از اینکه می فرماید: من می کشم و زنده می کنم، بیان این نکته است که او کاملا" حاکم بر همه امور است و این اصطلاحی است که خدا بکار می برد تا نشان دهد او است که وقتهای ما در دستش می باشد و او است که وقت مرگ و زنده ماندن ما را تعیین می کند. خیلی مهم است که در تفسیر آیه ای از کلام خدا هیچ وقت آن را از مضمون و کل متن کتاب مقدس در نیاوریم و بصورت مجرد و جدا از متن تفسیر نکنیم. اگر آیات قبلی این آیه را بخوانید متوجه می شوید که خدا از خدایان دیگر قومهای اطراف اسرائیل سخن می راند و برای همین می خواهد بگوید که : " من آن خدایی هستم که تسلط کامل بر مرگ و زندگی افراد دارم."

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Dec/07/2017 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 263 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر