اولین کلیسا در چه تاریخی و کجا بنا شده است؟

وقتی از کلیسا صحبت می کنیم، منظور جمع فرا خوانده شدگان است و اجتماع ایمانداران به مسیح. اولین کلیسا در روز پنطیکاست توسط پطرس رسول در شهر اورشلیم بنا شد. اما اگر منظورتان ساختمان کلیسا می باشد، اولین کلیسای ساختمانی در ارمنستان در شهر اجمیادزین بین سالهای 301 الی 303 میلادی بنا شده است و معروف به کلیسای مادر است.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Apr/03/2017 کلیسا Vrezh Babakhani 584 بازدید 5  

نظرات کاربران


ارسال نظر