اگه ایمانداری قبل ازدواج رابطه داشته باشه ولی بعد ازدواج کنه هنوز گناهکاره؟

سؤال شما برای بنده روشن نیست، اما دو حالت در آن می بینم:

1- اینکه قبل از ازدواج، شخص با افراد مختلف رابطه جنسی داشته و بعد از این روابط با شخصی آشنا شده و با او ازدواج کرده؟؟؟ بلی این شخص مرتکب زنا شده و این زنای او در رابطه زناشویی کنونی او بی تأثیر نخواهد بود، مگر اینکه از گناه خود توبه کرده و بازگشت کند و با خون عیسی مسیح از اسارت و بستگی این گناه آزاد شود و برای او دعا شود که کاملا" از این بستگی آزاد شود و مسلما" خداوند ما عیسی مسیح با محبت عظیمش می تواند تغییر و تبدیل عمیقی را در شخص، در صورت تمایل و همکاری او با خدا، ایجاد کند.

2- اگر منظورتان این است که با دختری که می بایست با او ازدواج کند، قبل از ازدواج رابطه جنسی داشته و بعد با هم ازدواج کرده اند، باز هم در این مورد مهم است که شخص از گناهی که قبل از ازدواج کرده توبه کرده و بازگشت کند و از قید عواقب آن گناه رهایی یابد. 

در هر دو صورت خداوند ما همیشه با محبتش حاضر است شخص خطاکار را بپذیرد و پاکش کرده و زندگی مقدس و پربرکتی را برای او با حضور مقدسش به ارمغان آورد.

در محبدت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Jun/05/2018 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 269 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر