رابطه بین پدر و پسر چیست؟

برای بنده کاملاً روشن نیست منظور شما از سؤالتان چیست؟ اما اگر منظورتان رابطه بین خدای پدر و خدای پسر چیست: خدای پدر، کار خلقت را به پسر سپرده و همه اقتدار آسمان و زمین را نیز به پسر سپرده. پدر پسرش را فدا کرد تا قربانی گناهان ما شود. پد،ر پسر را محبت می کند و پسر، پدر را محبت می کند. پدر، پسر را جلال می دهد و پسر نیز پدر را جلال می دهد. پدر و پسر دارای یک ذات واحد هستند و...و...و...

برای روشن شدن بیشتر رابطه بین پدر و پسر می توانید در وب سایت پرپاسخ مطالب مفید و مفصلی با جزئیات زیاد در رابطه با خدای تثلیث مطالعه بفرمایید.

موفق باشید.

 

Dec/26/2018 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 80 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر