مراسم ازدواج در سه فرقه کاتولیک و ارتودوکس و پروتستان چه فرقی با هم دارند؟

مراسم ازدواج در کلیساهای کاتولیک و ارتدوکس و پروتستان تقاوت چندانی در متن اجرای مراسم وجود ندارد ولی از نظر اجرای مراسم در کلیساهای کاتولیک و ارتدوکس مناسک و مراسم خاصی وجود دارند ولی در کلیساهای پروتستان مراسم خیلی پیچیده نیست و ساده تر برگزار می شود. 

 

Jan/18/2016 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 804 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر