چرا تاریخی که دانشمندان برای آفرینش جهان بیان می کنند با تاریخی که مسیحیان ایمان دارند فرق دارد؟

دوست بسیار عزیز و گرامی سلام،

امیدوارم در سلامتی کامل و کامیاب باشید. از سؤالی که کرده اید کمال تشکر را دارم. در پاسخ به سؤالتان مسائل زیر را در نظر داشته باشید:

1- نه تکامل گرایان و نه پیروان آفرینش تاریخ دقیق خلقت جهان را نمی توانند محاسبه کنند. حتی در باره فسیلها و وجود آنها در میلیونها سال پیش اختلاف نشر وجود دارد و علم قادر به محاسبه قدمت زمین بطور دقیق نیست. 

2- در میان الهیدانان اعتقادات مختلف وجود دارد که همه آنها به کتاب مقدس و علوم استناد می کنند. بعضی از الهیدانان معتقدند که روزهای آفرینش در کتاب پیدایش اشاره به دوران زمین شناسی دارد و به هیچ عنوان منظورش روز نیست با توجه به اینکه در بسیاری از جاهای کتاب مقدس اشاره به روزها، دورانهای خاصی را شامل می شود.

3- باید توجه داشت که فصلهای اول کتاب پیدایش به صورت شعری نوشته شده و هدفش بیان علمی آفرینش جهان نبوده است و فقط هدف این بوده که ثابت کند خدا آفریننده جهان است و برای آفرینش خود هدفی دارد و برای این هدف چه اقداماتی می کند.

4- حتی آنان که اعتقاد به آفرینش جهان در شش روز دارند دارای دلایل و مدارک زیادی هستند که این فسیلها در زمان طوفان نوح در اثر از بین رفتن بسیاری از حیوانات و گیاهان بوجود آمده و نمی شود تاریخ دقیقی از روی این فسیلها پیدا کرد.

5- آنچه مهم است این نیست که آیا خدا زمین را در شش روز آفرید یا در طی میلیونها سال بلکه مهم این است که ایمان داشته باشیم خدا آفریننده تمام خلقت می باشد و برای این خلقت هدفی دارد.

 

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

May/16/2016 سوالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 566 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر