سلام عید فصح عیدیست که یهودیان برای نجات از دست مصریها جشن گرفتن؟ 2-ایا هنوز هم یهودیان این عید را جشن میگیرند؟و در چه روزی؟ 3-روز سبت همان روز تعطیل هست؟که خداوند افرینش را به پایان رساند؟و مثلا روزهای جمعه در ایران و روزهای شنبه یکشمبه در اروپا امریکا به اینها هم میگن روز سبت؟ فیض خداوند عیسی مسیح با شما

بله هنوز هم یهودیان عید فصح را جشن می گیرند و این جشن در ماه آوریل می باشد و هر ساله این جشن در روزهای متفاوتی جشن گرفته می شود. روز سبت روز شنبه بوده و یهودیان این روز را وقف پرستش و استراحت فیزیکی می کردند. پس از قیام مسیح از مردگان در روز یکشنبه روز پرستش و استراحت مسیحیان به یکشنبه تغییر کرد. این روز در عهد جدید به روز خداوند معروف می باشد. مثلا" یوحنای رسول می گوید در روز خداوند در روح شدم. منظور او از روز خداوند روز یکشنبه بود. مسیحیان اولیه روز یکشنبه را روز خداوند می نامیدند. در حقیقت سبت ما خود مسیح است در کتاب عبرانیان نویسنده این رساله می گوید در عهد جدید سبت ما مسیح می باشد.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

 

Jan/18/2016 کتاب مقدس Vrezh Babakhani 513 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر