آیا کشتی گرفتن خدا با یعقوب امری منطقی به نظر می آید؟

در داستان یعقوب در کتاب پیدایش در مورد مردی سخن می گوید که یعقوب با او تا صبح کشتی گرفت. این مرد به احتمال قوی فرشته ای بوده است و یعقوب نه با خدا بلکه با فرشته خدا کشتی گرفت و چون با فرشته خدا کشتی گرفت فرشته گفت با خدا و با انسان مجاهده کردی. منظور این است که با فرشته خدا که به صورت انسانی ظاهر شده مجاهده کردی پس با خدا مجاهده کردی. این داستان پیغام عمیقی برای ما در بر دارد. در این داستان متوجه می شویم که خدا حاضر است اگر در گرفتن برکات از او جدیت از خود نشان دهیم، ما را برکت دهد. این برداشت یعقوب بود که با خدا کشتی گرفته است و بارها در عهدعتیق اتفاق افتاده که افراد با فرشته خدا ملاقات کرده اند و تصور کرده اند با خدا روبرو شده اند.    نویسنده: کشیش ورژ باباخانی


Benazare man pasokhe shoma khoobast vali dar baazi saithaye englisi mofasaltar tozih dadeh shodehshoma ra baraye kare ali ke shorou kardehid tahsin mikonam...


Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 613 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر