عیسی مسیح جسم شد یا جسم پوشید؟

مطابق متن صریح کلام خدا، عیسی مسیح انسان کامل و خدای کامل بود و او انسان کاملی شد و نه اینکه شباهت به انسان داشت یا ظاهر انسانی به خود گرفته بود. او یک انسان به تمام معنا و کامل و نیز خدا به تمام معنا و کامل بود.

موفق باشید.

Mar/28/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 97 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر