با سلام و خسته نباشید خواهشی که از شما عزیزان دارم در پاسخگویی به اینجانب من را به پاسخ های داده شده ارجاع ندهید چرا که تا حد ممکن من قبل از سوال از شما سوال خودم را در پاسخ های داده شده شما سرچ می کنم شاید درست سرچ نکنم و خواهش می کنم که در ایمیل من جواب بدهید برکت فیض و شالوم خداوند بر شما عزیزان باشد و بماند 1-عیسی مسیح فرمودند که من نیامدم که ذره ای از تورات کم کنم بلکه ان را هم تکمیل کنم مسیحیان به ازادی و بی حجابی معروفند و انرا بر طبق کتاب انجیل می دانند با خواندن موارد زیر از کتاب مقدس چه پاسخی دااسرید ؟ حجاب و مجازات زنان عشوه گر: به گزارش تورات، چادر حجاب یهودیان بوده است: “به تامار خبر دادند که پدر شوهرش برای چیدن پشم گوسفندان به طرف تمنه حرکت کرده است. تامار لباس بیوگی خود را از تن در آورد و برای این که شناخته نشود چادری بر سر انداخته، دم دروازه عینایم سر راه تمنه نشست، زیرا او دید که هر چند شیله بزرگ شده ولی او را به عقد وی در نیاورده اند” (پیدایش، ۳۸، ۱۴-۱۳). “و از خادم پرسید: “آن مردی که از صحرا به استقبال ما می‌آید کیست؟ “. وی پاسخ داد:”اسحاق، پسر سرور من است.” با شنیدن این سخن، ربکا با روبند خود صورتش را پوشانید” (پیدایش، ۲۴، ۶۵). مجازات زنان خودنما: “خداوند زنان مغرور اورشلیم را نیز محاکمه خواهد کرد. آنان با عشوه راه می‌روند و النگوهای خود را به صدا در می‌آورند و با چشمان شهوت انگیز در میان جماعت پرسه می‌زنند. خداوند بر سر این زنان بلای گری خواهد فرستاد تا بی مو شوند. آنان را در نظر همه عریان و رسوا خواهد کرد. خداوند تمام زینت آلاتشان را از ایشان خواهد گرفت گوشواره ها، النگوها، روبندها، کلاه ها، زینت پاها، دعاهایی که بر کمر و بازو می‌بندند، عطردانها، انگشترها و حلقه‌های زینتی بینی، لباس‌های نفیس و بلند، شالها، کیفها، آئینه‌ها دستمالهای زیبای کتان، روسری‌ها و چادرها. آری، خداوند از همه‌ی اینها محرومشان خواهد کرد. به جای بوی خوش عطر، بوی گند تعفن خواهند داد. به جای کمربند، طناب به کمر خواهند بست. به جای لباس‌های بلند و زیبا، لباس عزا خواهند پوشید. تمام موهای زیبایشان خواهد ریخت و زیبایی شان به رسوایی تبدیل خواهد شد و شهر متروک شده، در سوگ آنان خواهد نشست و ناله سر خواهد داد” (کتاب مقدس، اشعیا، ۳، ۲۶-۱۶). ۵– همجنس گرایی : مجازات همجنس گرایی مرگ است. روایت کتاب مقدس از قوم لوط و مجازات آنان توسط خداوند، گزارش قومی متجاوز است که به دیگران تجاوز می‌کردند. خداوند دو فرشته را برای مجازات آنان اعزام می‌کند. همه مردان قوم به منزل لوط هجوم می‌آورند تا به آن دو تجاوز کنند. آنان فریاد می‌زدند: “ای لوط، آن دو مرد را که امشب مهمان تو هستند، پیش ما بیاور تا به آنها تجاوز کنیم” (پیدایش، باب ۱۹، ۵). لوط به آنها پیشنهاد می‌کند که به جای عمل تجاوز به میهمانهایش، همان عمل را با دختران دارای نامزدش انجام دهند: “ببینید، من دو دختر باکره دارم. آنها را به شما می‌دهم. هر کاری که دلتان می‌خواهد با آنها بکنید؛ اما با این دو مرد کاری نداشته باشید، چون آنها در پناه من هستند” (پیدایش، باب ۱۹، ۸). مردان متجاوز شهر این پیشنهاد را رد کرده و هجوم خود را آغاز می‌کنند. خداوند لوط و دو دخترش را نجات داده و کل شهر و ساکنانش را نابود می‌سازد. این داستان با اصلاحاتی وارد قرآن شده است. موضوع بحث، فقط و فقط مجازات قومی است که به مردان و پسران تجاوز می‌کردند. اما مستقل از این داستان، مجازات همجنس گرایی در کتاب مقدس مرگ است 2-چه جوابی دارید ؟ نوشته هایی در متنهای «مقدس» درست و راست نیستند. برای نمونه می بینید که در تورات نوشته شده با درخواست استر و فرمان خشایار شاه، هفتاد و پنج هزار ایرانی را تنها برای مخالفت با یهودیان کشتند ! ۷۵۰۰۰ کشته تنها برای مخالفت با یهودیان آن هم با جمعیت آن روز ایران، باور کردنی نیست. ۷۵۰۰۰ گوسفند را نمی شود اینجور که گفتند در میان شهر کشت. دیگر اینکه از یهودیان سرزمین مقدس و از پیروان دینهای دیگر در ایران هم گذشته، مگر چه اندازه یهودی در ایران بودند که آن همه جنگجو داشتند تا بتوانند ۷۵۰۰۰ تن را تنها در ایران بکشند!؟ آیا بقیه مردم ایران از سپاهی و جز آن، همه تماشاگر بودند تا این همه کشتار بشود !؟ این خشایار شاه چه جور آدمی بود؟! تازه از ایستر می پرسد ۵۰۰ کشته در پایتخت ، در شهرهای دیگر چه اندازه کشتند؟! یعنی ۵۰۰ نفر در پایتخت کشته شدند و او خبر نداشته ! بازهم اجازه داد تا کشتار ایرانی ها را ادامه دهند تا ۷۵۰۰۰ تن ! اینها را نمی شود باور کرد. خدا یک روز آفتاب را میانه آسمان نگهداشت تا یهودیان دشمنانشان را بکشند !!). خدا آفتاب را میان آسمان نگه داشت؟! آنهم برای این که یهودیان آدم بکشند؟! چه نیازی بود که آفتاب بینوا میان آسمان بماند؟ آفتاب میرفت و ملت برگزیده بقیه را همان شب می کشتند! کتاب که نمی خواستند بخوانند تا نور نیاز باشد ! یا فردا می کشتند ! اگر «خداوند خدا» خودش دشمنان یهودیان را می کشت آسان تر بود تا آفتاب را میان آسمان نگه دارد ! یک جا فرمودند خدا فرمود از هر قبیله اسرائیلی ۱۰۰۰ تن را برگزین. از میان آنها ۱۲۰۰۰ هزار تن برگزیده شدند. یعنی ۱۲ قبیله بودند. ولی در جای دیگر گفته شد «هزاران هزار» اسرائیلی ! دوازده قبیله آنهم در آن زمان آیا میلیون ها نفر جمعیت داشتند؟! 3-عیسی برای قوم خودش یعنی یهودیان امد و او را نپذیرفتند ؟و جالب اینکه غیر یهودیان او را پذیرفتند چرا چنین چیزی است ؟ عهدین: "او (عیسی) بر قوم خودش آمد اما قومش او را نپذیرفتند. (انجیل یوحنا، باب اول، عبارت 11) و حتی امروز بعد از 2000 سال، قوم عیسی، یهودیان[بنی اسرائیل]، در کل او را نپذیرفتند 4-آیا عیسی مسیح تورات و صحف انبیاء را نسخ فرموده اند یا نه؟ الف) در انجیل متی باب 5 چنین می خوانیم: " گمان مبرید که آمده ام تا توراة یا صحف انبیاء را باطل سازم نیامده ام تا باطل نمایم بلکه تا تمام کنم. زیرا هر آینه به شما می گویم تا آسمان و زمین زایل نشود همزه یا نقطه ای از توراة هرگز زایل نخواهد شد تا همه واقع شود. پس هر که یکی از این احکام کوچکترین را بشکند و به مردم چنین تعلیم دهد در ملکوت آسمان کمترین شمرده شود اما هر که به عمل آورد و تعلیم نماید او در ملکوت آسمان بزرگ خوانده خواهد شد." ( انجیل متی، باب 5، شماره های 17 الی 20) ب) در همین انجیل و همین باب با کمال تعجب از قول عیسی علیه السّلام اینگونه آمده است: "شنیده اید که به اولین گفته شده است زنا مکن. لیکن من به شما می گویم هر کس به زنی نظر شهوت اندازد هماندم در دل خود با او زنا کرده است." (انجیل متی، باب 5، شماره های 27 و 28) در واقع زنای تورات را عیسی مسیح نسخ کرده و مراد و مفهوم زنا را از عمل به نیت برگردانده است. ج) " و گفته شده است هر که از زن خود مفارقت جوید طلاق نامه بدو بدهد. لیکن من به شما می گویم هر کس بغیر علت زنا زن خود را از خود جدا کند باعث زنا کردن او می باشد وهر که زن مطلقه را نکاح کند زنا کرده باشد." (انجیل متی، باب 5، شماره های 31 و 32) آنچه در تورات آمده بیهوده است و براساس نظر مسیح علیه السلام هیچ کس نمی تواند زن مطلقه ای را نکاح کند- درست برعکس قوانین توراتی- و نکاح با زن مطلقه ای همانند زنای با او محسوب خواهد شد!! واقعاً که ایشان تورات را نسخ نفرموده اند! د) " شنیده اید که گفته شده است چشمی به چشمی و دندانی به دندانی- لیکن من به شما می گویم با شریر مقاومت مکنید بلکه هر که برخساره راست تو طپانچه زند دیگری را نیز بسوی او بگردان- و اگر کسی خواهد با تو دعوی کند و قبای تو را بگیرد عبای خود را نیز بدو واگذار...شنیده اید که گفته شده است همسایه خود را محبت نما و با دشمن خود عداوت کن- امّا من به شما می گویم که دشمنان خود را محبت نمائید و برای لعن کنندگان خود برکت بطلبید."( انجیل متی، باب 5، شماره های 38 الی 44) در تورات آمده که در قبال آسیب به چشم، باید قصاصی همانند به عمل آید و همچنین در مورد دندان؛ حضرت عیسی مسیح علیه السّلام به نقل متی فرموده اند هرگز قصاص نکنید بلکه بدی را با نیکی پاسخگو باشید! آیا ایشان تورات را نسخ نکرده اند؟ در تورات آمده با دشمن خود عداوت کن اما عیسی مسیح می فرمایند به دشمنان خود محبت نمائید. آیا ایشان تورات و احکام آن را نسخ نفرموده اند؟ پس خود این بزرگوار به صریح گفته خودشان در ملکوت آسمان کمترین شمرده می شوند! چون فرمودند هر کس یکی از احکام کوچک تورات را بشکند در ملکوت آسمان کمترین شمرده خواهد شد 5-به هنگام مصلوب شدن یک نفر عیسی علیه السّلام را دشنام داد یا دو نفر؟ الف) در انجیل متی حالت مصلوب شدن حضرت را چنین می یابیم: "آنگاه دو دزد یکی بر دست راست و دیگری بر چپش با وی مصلوب شدند...و همچنین آن دو دزد نیز که با وی مصلوب بودند او را دشنام می دادند."( انجیل متی، باب 27، شماره های 39 و 44) ب) همین واقعه را در انجیل منسوب به لوقا به صورت دیگری می بینیم: " دو نفر دیگر را که خطا کار بودند نیز آوردند تا ایشان را با او بکشند...و یکی از آن دو خطا کار مصلوب بر وی کفر گفت که اگر تو مسیح هستی خود را و ما را برهان- امّا آن دیگری جواب داده او را نهیب کرد و گفت مگر تو از خدا نمی ترسی چونکه تو نیز زیر همین حکمی." (انجیل لوقا، باب 23، شماره های 32، 39 و 40) بر اساس بیان متی دو دزد به عیسی مسیح علیه السّلام دشنام دادند در حالیکه بر مبنای آنچه لوقا آورده، خطا کاری بر حضرت کفر گفته، اما خطاکار دیگر از حضرت دفاع می کند. فعلاً با این قسمت کار نداریم که چرا در متی "دو دزد" آمده امّا در لوقا "دو خطاکار"؛ زیرا هر خطاکاری لزوماً دزد نیست و با این قسمت هم درگیری نداریم که متی گوید دو نفر دزد او را دشنام می دادند و لوقا به جای دشنام از کلمه کفر استفاده کرده؛ بلکه بحث اساسی در آن است که " آیا یک نفر به حضرتش اهانت کرده است یا دو نفر؟" هر کدام از این دو گزینه صحیح باشد. گزینه دیگر دروغ و گوینده اش دروغگو خواهد بود. 6-چیزی با خود بردارید و یا هیچ چیز با خود برندارید ؟ الف) در انجیل مرقس اینگونه می خوانیم: " پس از آن دوازده را پیش خوانده شروع کرد به فرستادن ایشان جفت جفت [مراد فرستادن شاگردان است توسط حضرت عیسی مسیح علیه السّلام جهت تبلیغ] و ایشان را بر ارواح پلید قدرت داد – و ایشان را قدغن فرمود که جز عصا فقط هیچ چیز بر ندارید نه توشه دان و نه پول در کمربند خود- بلکه موزه در پا کنید و دو قبا در بر نکنید." (انجیل مرقس، باب 6، شماره های 7 الی 10) ب) امّا متی گونه دیگری آورده: " طلا یا نقره یا مس در کمرهای خود ذخیره مکنید- و برای سفر توشه دان یا دو پیراهن یا کفش ها یا عصا بر ندارید که مزدور مستحق خوراک خود است." ( انجیل متی، باب 10، شماره های 9 و 10) آنچه آمد بیانگر این مطلب است که حضرت دو گونه توصیه فرموده اند: اول اینکه هیچ چیز با خود بر ندارید فقط عصا. دوم آنکه هیچ چیز با خود بر ندارید حتی عصا. حال یا مرقس راست گفته و یا متی 7-شراب سازی خوب است یا بد؟ الف) یوحنا ماجرای جالب شراب سازی حضرت عیسی مسیح علیه السّلام را در یک مجلس عروسی از جمله معجزات حضرت ذکر می کند: " و در روز دوم، در قانای جلیل عروسی بود و مادر عیسی در آنجا بود- و عیسی وشاگردانش را نیز به عروسی دعوت کردند- و چون شراب تمام شد، مادر عیسی بدو گفت: شراب ندارند- عیسی به وی گفت: ای زن مرا با تو چه‌کار است؟ ساعت من هنوز نرسیده است- مادرش به نوکران گفت :هر‌چه به شما گوید بکنید- و در آنجا شش قدح سنگی برحسب تطهیر یهود نهاده بودند که هر یک گنجایش دو یا سه کیل داشت- عیسی بدیشان گفت: قدحها را از آب پر کنید. و آنها را لبریز کردند- پس بدیشان گفت: الان بردارید و به نزد رئیس مجلس ببرید. پس بردند؛ - و چون رئیس مجلس آن آب را که شراب گردیده بود، بچشید و ندانست که از کجا است، لیکن نوکرانی که آب را کشیده بودند، می‌دانستند، رئیس مجلس داماد را مخاطب ساخته، بدو گفت: هرکسی شراب خوب را اول می‌آورد و چون "مست" شدند، بدتر از آن. لیکن تو شراب خوب را تا حال نگاه داشتی؟ - و این ابتدای معجزاتی است که از عیسی درقانای جلیل صادر گشت و جلال خود را ظاهر کرد و شاگردانش به او ایمان آوردند." (انجیل یوحنا، باب 2، شماره های 1-12) توضیح : در کتاب مقدس عربی به جای شراب "خمر" آمده در انگلیسی wine آورده شده و در کتاب مقدس به زبان فرانسه کلمه le vin بکار برده شده که هر سه معنای " شراب مُسکر" دارند. ب) لوقا درباره شراب و مسکر به گونه ای دیگر نظر می دهد: " فرشته بدو گفت: ای زکریا ترسان مباش، زیرا که دعای تو مستجاب گردیده است و زوجه ات الیصابات برای تو پسری خواهد زایید و او را یحیی خواهی نامید- و تو را خوشی وشادی رخ خواهد نمود و بسیاری از ولادت او مسرور خواهند شد- زیرا که در حضور خداوند بزرگ خواهد بود و شراب و مسکری نخواهد نوشید و از شکم مادر خود، پر ازروح‌القدس خواهد بود." (انجیل لوقا، باب اول، شماره های 13- 16) در اینجا شراب و مسکر ننوشیدن جزء شرافت های حضرت یحیی علیه السّلام ذکر شده. کدامیک از این دو مطلب صحیح است؟ " شراب خوب است یا بد"؟ یوحنا درست گفته یا لوقا؟ 8-چند نفر و چه کسانی از پطرس می پرسند؟ الف) " اما پطرس در ایوان بیرون نشسته بود که ناگاه کنیزکی نزد وی آمده گفت تو هم با عیسی جلیلی بودی- او روبروی همه انکار نموده گفت نمی دانم چه می گوئی- و چون به دهلیز بیرون رفت کنیزکی دیگر او را دیده به حاضرین گفت این شخص نیز از رفقای عیسی ناصری است." (انجیل متی، باب 26، شماره های 69- 71) در اینجا اظهار شده که دو نفر از پطرس می پرسند و این دو نفر دو کنیز بوده اند. ب) مرقس ماجرا را به شکل دیگر بیان می کند. " در وقتی که پطرس در ایوان پائین بود یکی از کنیزان رئیس کَهَنه آمده – و پطرس را چون دید که خود را گرم می کند بر او نگریسته گفت تو نیز با عیسی ناصری میبودی- او انکار نموده گفت نمی دانم و نمی فهمم که تو چه می گوئی- و چون بیرون به دهلیز خانه رفت ناگاه خروس بانگ زد – و بار دیگر آن کنیزک او را دیده به حاضرین گفتن گرفت که این شخص از آنها است." (انجیل مرقس، باب 14، شماره های 66- 70) مرقس گوید که فقط یک نفر کنیز از او می پرسد؛ منتها دوبار از او سؤال می کند. ج) لوقا قضیه را متفاوت از متی و مرقس نقل می کند: " آنگاه کنیزکی که چون او را در روشنی آتش نشسته دید بر او چشم دوخته گفت این شخص هم با او می بود- او وی را انکار نموده گفت ای زن او را نمی شناسم- بعد از زمانی، دیگری او را دیده گفت تو از اینها هستی- پطرس گفت ای مرد من نیستم- و چون تخمیناً یک ساعت گذشت یکی دیگر با تأکید گفت بلا شک این شخص از رفقای او است زیرا که جلیلی هم هست- پطرس گفت ای مرد نمی دانم چه می گوئی." (انجیل لوقا، باب 22، شماره های 56 تا 60) در اینجا دو مرد و یک زن(کنیزک) از پطرس می پرسند. ملاحظه می فرمائید که چه بلبشوئی درست شده، در مورد یک رخداد سه نویسنده انجیل یعنی متی و مرقس و لوقا سه جور صحبت کرده اند. دو کنیزک از پطرس پرسیده اند؛ گفته متی یک کنیزک دوبار از او پرسیده؛ گفته مرقس یک کنیزک و دو مرد از او می پرسند؛ گفته لوقا 9-اجداد حضرت عیسی مسیح علیه السّلام تا حضرت ابراهیم علیه السّلام چند نفرند؟ داستان شگفت انگیز دیگری که دو انجیل متی و لوقا متعرض آن شده اند اجداد حضرت عیسی علیه السّلام تا حضرت ابراهیم علیه السّلام می باشد که هر کدام به صورتی مخالف با دیگری ذکرش کرده اند. الف) اجداد حضرت عیسی مسیح علیه السّلام تا حضرت ابراهیم علیه السّلام 42 نفر می باشند["پس تمام طبقات، از ابراهیم تا داود چهارده طبقه است، و از داود تا جلای بابل چهارده طبقه، و از جلای بابل تا مسیح چهارده طبقه" (انجیل متی، باب اول، شماره 17)]: " کتاب نسب نامه عیسی مسیح بن داوود بن ابراهیم- ابراهیم اسحق را آورد...و متان یعقوب را آورد – و یعقوب یوسف شوهر مریم را آورد که عیسی مسمّی به مسیح از او متولد شد." (انجیل متی، باب اول، شماره های 1-17) اولاً اگر حضرت عیسی مسیح علیه السّلام فرزند خداست نسب نامه چه معنی دارد؟ ثانیاً در سلسله اجداد حضرت مسیح علیه السّلام یوسف شوهر مریم چه کاره است؟ ثالثاً با صرفنظر کردن از مجموع ایرادات در نسب نامه، و فرض قبول کردن آن، در اینجا متی تعداد اجداد حضرتش را تا حضرت ابراهیم چهل و دو تن ذکر می کند- خواننده گرامی خود می تواند رجوع کند و پدران حضرت عیسی علیه السّلام را بشمارد - و امّا لوقا چه می گوید؟ ب) " و خود عیسی وقتیکه شروع کرد قریب به سی ساله بود و حسب گمان خلق پسر یوسف بن هالی بن متات بن لاوی بن ملکی ...یعقوب بن اسحق بن ابراهیم..." (انجیل لوقا، باب سوم، شماره های 23- 38) آقای لوقا "حسب گمان خلق" را مطلبی واقعی دانسته و از یوسف به بالا برای حضرت عیسی مسیح علیه السّلام ذکر پدران می نماید و جالب آنکه تعداد پدران و اجداد او را تا حضرت ابراهیم علیه السّلام 52 نفر می شمارد!! حال این سؤال مطرح می شود : حضرت عیسی مسیح علیه السّلام تا ابراهیم علیه السّلام 42 جد داشته اند یا 52 جد؟ 10-حضرت عیسی مسیح علیه السّلام چه مدّت داخل قبر بوده اند؟ الف) " آنگاه بعضی از کاتبان و فریسیان در جواب گفتند ای استاد از تو آیتی ببینیم- او در جواب ایشان گفت فرقه شریر و زناکار آیتی می طلبد و بدیشان جز آیت یونس نبّی داده نخواهد شد- زیرا همچنانکه یونس سه شبانه روز در شکم ماهی ماند پسر انسان نیز سه شبانه روز در شکم زمین خواهد بود." ( انجیل متی، باب 12، شماره های 39- 41) نتیجه آنکه بدن حضرت مسیح علیه السّلام بنا به صریح گفته خود آن بزرگوار مدّت سه شبانه روز در زمین خواهد ماند. ب) " پس یهودیها تا بدنها در روز سبت (شنبه) بر صلیب نماند چونکه روز تهیه بود و آن سبت روز بزرگ بود از پیلاطس درخواست کردند که ساق پایهای ایشان را بشکند." (انجیل یوحنا ، باب 19، شماره 31) ج) " بامدادن در اوّل هفته وقتی که هنوز تاریک بود ( یعنی صبح روز دوشنبه) مریم مجدلیه بسر قبر آمد و دید که سنگ از قبر برداشته شده است- پس دوان دوان نزد شمعون و پطرس و آن شاگرد دیگر که عیسی او را دوست می داشت آمده به ایشان گفت خداوند را از قبر برده اند و نمی دانیم او را کجا گذارده اند" (انجیل یوحنا ، باب 20، شماره 1و 2) پس حداکثر مدت توقف بدن حضرت در قبر دو شب و دو روز بوده است و یا کمتر یعنی دو شب و یک روز، در حالیکه قرار بوده سه شب و سه روز داخل قبر بماند. کدام درست گفته اند متی یا یوحنا؟

دوست عزیز و خوبم سلام و روز به خیر و خوشی،

بابت تأخیر طولانی در پاسخ به سؤالات شما، به علت مشغله کاری زیاد و ازدحام سؤالات بسیار و ایام تعطیلات میلاد مسیح و آمادگی برای سالی که در پیش است، صمیمانه از شما پوزش می طلبیم.

پرسش های بی شمار شما در مورد كتاب مقدس را ديدم وآنها به من اين انگيزه را می داد كه شما واقعاً حق جو هستيد ودر تلاش هستيد كه حق را بشناسيد واين باعث می شود، شما راكه ند يده ام و نمی شناسم، بی نهايت احترام بگذارم  و از شما قدردانی كنم، چرا كه دنيای امروزی ما به سوژه های ديگری اشتياق دارد تا به امور خدا.

من پرسش هاي شما را  به دقت خواندم و آنها  را آناليز نمودم و همه آنها پرسش هايی  بودند كه تقربياً پاسخ همه آنها به تفصیل در وب سایت پر پاسخ موجود است.

ولي آنچه به طور  واضح در سؤالات  شما مشهود است اين است كه سؤالات شما مستقيماً از مطالعه كتاب مقدس بدست نيامده، بلكه از نقد يك كتاب اسلامی كپی شده است كه شماره های آخر هر سؤال؛ نشان دهنده  منبع يا كتابنامه آن كتاب است و نه آيه مربوطه!

به عنوان مثال شما دوست خوب و عزيزم، در اولين سؤال خود فرموديد كه آيا كتاب تورات گم شده است و در دنباله آن ذكر نموديد كه تورات تحریف شده و گم شدن آن از نظر تاريخی حتمی است ومثالی كه آورديد از كتاب دوم تواريخ ایام فصل ١٤ می باشد. درحالی که اگر خودتان به فصل ١٤ مراجعه كنيد، عملاً چنين چيزی در آنجا نمی بينيد واين نشان می دهد كه شما شخصی هستيد كه اهل مطالعه هستید، ولي كتاب مقدس را بطور دقيق بررسی  نكرده ايد.

 نكته دوم: در اكثر سؤالات شما آيه ها، بطور دقيق  بيان نشده اند. مثلاً در سؤا ل اولتان كه از مجازات خداوند برای سه نسل بعدی سخن گفتيد از کتاب خروج سخن گفتيد وشماره ١٧ را ذكر نموديد در حالي كه عدد ١٧ شماره باب یا فصل كتاب  نمي باشد بلکه به آیه فصل پنجم کتاب خروج اشاره دارد. ودر قسمت دوم پرسش هم آیه بطور دقيق ذكر نشده. برادر خوبم، من احساس وتشنگی شما را  نسبت به كتاب مقدس درك می كنم و پرسش هايتان برای من تقریباً قابل درك است و پاسخ های همه آنها  در وب سایت پرپاسخ موجوداست. جهت اطلاع شما، كتاب مقدس دائماً از طرف ايمان داران مسيحي مورد نقد و بررسی قرار می گیرد واين برای ما  كفر محسوب نمی شود ودر دوره های الاهيات مسیحی، شخص مسیحی می بایست حتماً واحد نقادی كتاب مقدس را بگذارند!

 بنايراين موضوع  و اِشکال اصلی شما در یافتن پاسخ نیست بلكه  مشكل اساسی تان روش پر سيدن شما است!  شايد بیجا نباشد اين نقل قول را از آلبرت آینشتين فيزيكدان برجسته برايتان نقل قول كنم که می گويد: " اگر برای حل مسأله ای كه جانم در گروی آن باشد يك ساعت فرصت به من داده شده باشد؛ 55 دقيقه آن را صرف طرح پرسش های صحيح می کردم! چون اگر پر سش صحيح معادله ام را بدانم، مسأله در كمتر از ٥ دقيقه حل می شود!!!"

پر سش های شما به طور كلی به سه دسته تقسیم مي شود:

 پرسش های دسته اول: مربوط به مجازات های  خداوند در عهد عتيق  يعنی نظام حقوقی خداوند در عهد عتيق

پرسش های دسته دوم: در مورد تحريف كتاب مقدس

و پرسش های دسته سوم: مربوط به داستانهای غیر اخلاقی

در نخستين نگاه بايد به شما يادآوری كنم که هيچ جوابی برای شما قانع کننده نخواهد بود، چرا كه كناب مقدس هیپ شباهتی به قرآن و ساير كتب آسمانی ندارد و کتابی كتاب کاملاً زمينی می باشد كه خدا بر روی زمين  به وسيله انسانهای زمينی با انسان سخن گفت!

دوست خوبم کتاب مقدس يك دايره المعارف نيست كه به ما فقط یک سری اطلاعات تحویل بدهد. برای درک آن، می بایست به آن باور داشت.

در ابتدا به پرسش شما در مورد داستانهای غير اخلاقی  در كتاب مقدس می پردازم:

يكي از ايرادات  متداول و قديمی اين است كه می گويند فصل هايی در آن وجود دارد كه از أول تا اخر آن آلوده است وحتي مصلحت در آن است که  آنها را براي بچه ها نخوانیم. ولي دوست خوبم اين ها واقعيت های تاریخ زندگی بشر خاكی است. يعني كتاب مقدس نمی تواند وقايعی را كه در تاريخ اتفاق افتاد ناديده بگيرد و از آنها چشم پوشی کند، حتي اگر آن وقایع مربوط به إنسانهایی بزرگ باشد. اگر قرآنِ اسمانی شما بخاطر اینکه محمد آسمانی و قطعاً از نظر قرآن هم بی گناه می باشد؛ به این علت است که نسبت به گناهان محمد بي تفاوت است. اما آيا واقعیت امر چنين است؟ آیا محمد بر روی زمین هیچ گناهی مرتکب نشده؟ در حالی كه خدای كتاب مقدس از انسانهای روی زمين سخن می گويد و نسبت به خطایای آنها صادقانه شرح می دهد و این مسئله زمانی  برای شما قابل فهم خواهد بود که به اين خدا باور داشته باشید واجازه دهيد وارد زندگي شما شود.

شايد مثال ديگری می تواند روشنگر معمای ما باشد: در بهترين و با ارزش ترين كتابهای پزشكي مي توان قسمت هايی را يافت كه زياد جالب نيستند، ولي اين قسمت ها به واقعیتهایی اشاره می کنند که نمی توان آنها را از دوره های پزشکی حذف کرد.

دومبن پرسش شما در مورد عدالت خدا ومجازات های خداوند برای نسل سوم وچهارم است. يعني نظام حقوقی وعدالت خدا در عهد قديم.  بايد اشاره كنيم که اين نظام حقوقی در دوره های گوناگون، متناسب با عدالت خدا، تغییر می كند. فهميدن نظام حقوقی خداوند، مستلزم اين است كه حقيقتاً گناه را باید شناخت وثانياً می بایست از عملکرد قوم اسرائیل و نیز شرارت انسانها در دوره های گونا گون آگاه بود.

آگاهي از همه اينها مرا به اين نقطه مي رساند كه خدای عهد عتيق هم به مانند عهد جديد عادل بوده است! درک این مطللب به مثابه اثبات يك قضيه رياضي نيست. تحليل نظام حقوقي خداوند مانند تجزیه و تحلیل سيستم های حقوقی اين جهان نيست. در انجيل داستانی وجود  دارد که شخصی تمام روز كار مي كند و مزدی را می گيرد و شخصی ديگر از نيم روز كار می كند و همان مزد را دریافت می کند و باز یک نفر ديگر فقط دو ساعت كار می كند ولی همان مزد برابر نصیب این سه شخص می شود. این نظام حقوقي كتاب مقدس است كه بر مبنای عدالت خدا  استوار شده و نه عدالت بشری!

اما در مورد تحريف شدن كتاب مقدس مقالات ونوشته های زيادی در وب سایت پرپاسخ و بسیاری از منابع مسیحی دنیا منعكس شده  که شما را که اهل مطالعه و تحقیق و جستجو هستید، تشویق به مطالعه آنها می کنم.

از آشنایی با شما خوشوقتم و برای شما این دعا را خطاب به پدر آسمانیام می كنم:

" پدر برای اين دوستم كه تا به حال موفق به ملاقاتشان نشدم، تو را شكر مي كنم  و برای قلب ساده و مشتاق او واقعاً از صمیم قلب سپاسگذارم. دعا می كنم كه او تو را آنگونه که در حقیقت هستی، بشناسد و در آرامش تو زندگی كند.

در نام عيسي مسيح خداوند، آمين."

شاد و پیروز و سربلند باشید،

 دوستدار شما علی خیراندیش

Jan/17/2019 سوالات رایج کشیش ورژ باباخانی 13 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر