چرا در میان اعداد و ارقام کتاب‌مقدس اختلافاتی هست؟

بعضی از دوستان که موشکافانه کتاب‌مقدس را مطالعه می‌کنند، به مواردی برمی‌خورند که در آنها، میان اعداد و ارقام ذکرشده اختلافاتی با بخشهای مشابه دیگر که به همان موضوع می ‌پردازند، مشاهده می‌شود. متأسفم که این دوستان، به‌ هنگام تماس با مسؤولین این سایت، محل آیاتی را که در آنها اختلاف دیده می‌شود، مشخص نساخته‌اند. در نتیجه، در اینجا بنده باید فقط به ذکر نکاتی کلی اکتفا بکنم که امیدوارم کمکی باشد.

نکتۀ نخست این است که طبق اعتقاد دانشمندان کتاب‌مقدس و علم تفسیر، فقط نسخه‌های اولیۀ کتاب‌های کتاب‌مقدس که هزاران سال پیش به دست انبیا و رسولان مسیح نوشته شده است، مصون از خطا هستند.

نکتۀ دوم که نتیجۀ طبیعی نکتۀ نخست است، اینست که در قرون بعدی، به‌تدریج که از روی این نسخه‌های اولیه رونویسی می‌شد، خطاهایی وارد متن شد که قطعاً عمدی نبود، بلکه خطاهای انسانی و غیرعمدی بود. نمونۀ این امر، اینست که حتی امروز که کتاب‌ها با نرم‌افزارهای کامپیوتری حروفچینی می‌شوند و خودِ نرم‌افزار امکان اصلاح اشتباهات را دارد، باز اشتباهاتی وارد متن می‌گردد.

نکتۀ سوم که شاید از همه مهم‌تر باشد، این است که تا حدود هزار سال پیش، اغلب ملت‌ها برای نوشتن ارقام، از اعداد استفاده نمی‌کردند. کاربرد اعداد، اگر اشتباه نکنم، از هندی‌ها وارد دنیای عرب شد، و از اعراب، در طول جنگهای صلیبی، وارد اروپا شد. تا پیش از آن، حتی اعراب هم برای نوشتن ارقام، از حروف الفبا استفاده می‌کردند، از حروف ابجد. هر حرفی در این الفبا، یک ارزش عددی داشت. در فرهنگ پررونق رومی نیز چنین بود. برای مثال، حرف X برای عدد ۱۰ استفاده می‌شد، و حرف V برای عدد ۵. وقتی این دو را کنار هم قرار می‌دادند، می‌شد XV، یعنی ۱۵. این سیستم هنوز هم در مواردی برای شماره‌گذاری پاراگرافهای متون کاربرد دارد. در چنین شرایطی، کوچکترین لغزش قلم به‌هنگام رونویسی، می‌توانست رقم مورد نظر را تغییر دهد. و همین لغزش کوچک در دهه‌های بعدی در نسخه‌برداری‌های بعدی، به همان شکل ثبت می‌شد و مشکلی را ایجاد می‌کرد که ما امروز با آن سر و کار داریم.

امیدوارم این توضیح مختصر کمی موضوع را روشن کرده باشد.

با آرزوی موفقیت

نویسنده مقاله: آرمان رشدی

 

Aug/28/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 520 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر