چگونه دعاکنیم تا مورد قبول عیسی مسیح قرار بگیرد؟

دعا فریاد دل ماست به سوی خدا و فرمول خاصی ندارد. دعا یعنی مصاحبت دوستانه با خدای زنده و با محبت و پر از فیض. دعا حتما نباید به زبان خاصی یا به جانب خاصی یا با تشریفات خاصی انجام شود. من گاهی اوقات در حال رانندگی یا حتی در زمان خرید چیزی با خدا مصاحبت دارم. مسلما" عیسی مسیح فرمود هر آنچه به نام او از پدر بطلبیم، پدر به ما عطا خواهد کرد. پس حتما می بایست دعای ما از طریق عیسی مسیح انجام شود و نیز با کلام و خواست خدا هماهنگی داشته باشد. هر دعایی سه پاسخ از جانب خدا دارد:

1- بله

2- صبرکن

3- نه

پس برای یکی از این سه جواب آماده باشید.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Jan/08/2018 دعا کشیش ورژ باباخانی 236 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر