ما انسانها چگونه می توانیم خدا را خدمت کنیم؟ و یا به صورت کلی خدا را خدمت کردن در مسیحیت به چه معنا است؟

خدمت مسیحی بُعد بسیار وسیعی را شامل می شود. مانند کمک به بینوایان و بیوه زنان و یتیمان و عیادت بیماران و ملاقات زندانیان و دستگیری از ضعیفان و همدردی و تسلی افرادی که نزدیکانشان را از دست داده اند و نیز رساندن خبر خوش انجیل به دیگران و یا دعا برای افراد نیازمند قسمتی از خدمات مسیحیان است. در ضمن عیسی مسیح فرمود حتی دادن یک لیوان آب خنک به کسی که تشنه است، نوعی خدمت است و بدون پاداش نمی ماند. به هر حال خدمت مسیحی بسیار وسیع می باشد و ابعاد مختلفی را در بر می گیرد که فهرست این خدمات آنقدر طولانی است که این ایمیل گنجایش آن را ندارد.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Jan/10/2018 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 325 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر