من از اعمال مسلمانان خسته شده ام، یک تبعه افغان هستم و در ایران زندگی می کنم، یک دلیل قانع کننده بیاورید تا بتوانم مسیحی شوم؟ ممنون.

دوست بسیار عزیز و محترم سلام و روز به خیر،

تمام وب سایت پرپاسخ به خاطر این مسئله طراحی شده تا مردم به اندازه کافی در باره خبر خوش و نجات بخش انجیل عیسی مسیح آگاهی یافته و از اعتقادات اشتباه و کاذب خود رهایی یابند. شما را تشویق به مطالعه وسیع در این وب سایت می نمایم تا نور جاودانی انجیل عیسی مسیح بر شما نیز بتابد.

شاد و پیروز و تندرست باشید،

پرپاسخ

Mar/22/2020 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 16 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر