تصویب قاون ازدواج همجنسگرایان در امریکا وحمایت کلیسا از ان از نظر شما وکتاب مقدس چطور است

دوست بسیار عزیز و محترم سلام، از سوالی که کرده اید تشکر می کنیم. این سوالی است که شاید فکر بسیاری را به آن مشغول داشته است. کتاب مقدس کاملا" مخالف همجنس گرایی می باشد ولی در ضمن در مسیحیت ما اجازه نداریم که شخصی را که گناهکار است محکوم کنیم و وظیفه ما فقط محبت و اعلام خبر خوش انجیل است. کتاب مقدس صریحا در رساله رومیان 1: 26و27 مخالفت و ضدیت خود را با این گناه اعلام می کند. کلیساهایی که پیرو کلام خدا هستند و حقیقت آن را نگه می دارند با این قانون در آمریکا بشدت مخالفت کردند و همه کلیساها از آن حمایت نکردند.  در واقع تعداد کمی از کلیساها از این قانون حمایت کردند. مسیحیت با تصویب این قانون در آمریکا شدیدا" مخالف است و هر گونه ازدواج همجنسگرایان را محکوم می کند.   با تشکر فراوان و در محبت مسیح، کشیش ورژ باباخانی


Jan/18/2016 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 647 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر