چرا اسلام بامسیحیت مخالف است؟

نه تنها اسلام، بلکه بسیاری ادیان و فلسفه ها و تفکرات بخصوصی در مخالفت با مسیحیت برخاسته اند و علت آن این است که بسیاری از این اعتقادات حاضر به پذیرش بی همتایی کتاب مقدس و کلام خدا نیستند و می خواهند ایده ها و اعتقادات خود را به کرسی بنشانند. در واقع کتاب مقدس که شامل عهد عتیق و عهد جدید است و مسیحیت جامع ترین و زیباترین و عالی ترین طریق را برای نجات جامعه بشری از شر گناه و عواقب آن به انسانها ارائه داده است و دشمنان مسیحیت به خاطر علائق و تمایلات نفسانی خود به مخالفت با این ایمان پاک و مقدس و بی نظیر برخاسته اند. البته علل بسیار زیادی در تاریخ به خاطر مخالفت با مسیحیت توسط اعتقادات مختلف وجود دارند که در این باره می بایست در مقاله ای بخصوص به موقع به تفصیل بحث شود.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Jan/26/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 243 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر