میخواستم بپرسم که کتاب مکاشفات یوحنا باب 12 بند 1 تا 5 منظور از زنی که تاجی بر سر دارد با 12 ستاره و یکی از اون ستاره ها دزدیده شده، منظور حضرت فاطمه (س) و 12 فرزند ایشان که 12 امام شیعه هستند می باشد ؟

در باره فصلی که در کتاب مکاشفه به آن اشاره کرده اید، توضیحات زیر لازم است:

1- در هیچ جای این فصل اشاره نشده که یکی از ستاره ها دزدیده شده!!!

2- اشاره به عدد 12 در واقع اشاره به 12 قبیله قوم اسرائیل است که از آنها، عیسی مسیح به دنیا آمد. توجه داشته باشید که در آیه 5 می فرماید این فرزند ذکور با عصای آهنین بر همه قومها فرمان خواهد راند و نیز این فرزند به آسمان ربوده شد!!! هیچ جایی در قرآن یا احادیث اسلامی اشاره نشده که علی، مانند عیسی مسیح به آسمان ربوده شد و نزد خدا به پیش تخت او فرستاده شد.

3- در ضمن این زن اشاره به کلیسا دارد که پایه و اساس آن دوازده قبیله قوم اسرائیل که از ذریت و نسل حضرت یعقوب بوجود آمده اند، می باشد و این کلیسا در زمان حکومت ضد مسیح که می بایست ظاهر شود، به مدت سه سال و نیم که هماهنگ با آیات دیگر کتاب مقدس است، تحت جفا و آزار و اذیت ضد مسیح قرار خواهد گرفت که در آیه 6 همین فصل به هزار و دویست و شصت روز اشاره می کند که با احتساب حدودی آن زمان به سه سال و نیم اشاره دارد. 

4- می بایست بدانیم که هر اشاره ای به عدد 12 نمی تواند اشاره به امامان شیعیان باشد و این برداشت کاملا" اشتباه و سطحی است. چون قوم اسرائیل دارای 12 قبیله بود و عیسی مسیح 12 شاگرد داشت و عدد 12 در کتاب مقدس بارها به آن اشاره شده. در ضمن مسلمانان جهان که اکثریت آن را اهل تسنن تشکیل می دهند اعتقادی به 12 امام شیعیان ندارند و حتی خود شیعیان نیز فرقه ای دارند که به شش امام معتقدند!!!

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

 

Jun/06/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 266 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر