نظر مسیحیت در مورد پول بهره ای چه هست، دادن و گرفتن پول بهره ای؟

کلام خدا در آیات بسیار مانند خروج 22: 25 و لاویان 25: 37 و تثنیه 23: 19 و مزمور 15: 5 و آیات بسیار دیگر گرفتن بهره بابت دادن قرض را اشتباه می داند و کاری ناپسند می داند.

البته در عهد عتیق اشاره ای شده است که می توان به شخصی که از قوم خدا نیست با بهره، قرض داد و بعضی معتقدند تنها به اهل ایمان نباید قرض به همراه سود داد و باافرادی که اهل ایمان و خانواده الهی نیستند می توان به این صورت معامله کرد. (مطابق تثنیه 23: 20)

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Feb/24/2018 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 233 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر