آیا شخصی که عضو کلیسا یا فرقه دیگری است می تواند در کلیسای متفاوتی تعمید بگیرد؟

عیسی مسیح هیچ فرقه ای را بنیاد نگذاشت، بلکه کلیسای خود را بنا کرد. او فرمود من کلیسای خود را بنا می کنم و ابواب جهنم بر آن استیلا نخواهد یافت. مهم این است که اصول کتاب مقدسی در تعمید شما رعایت شود. یعنی:

1- شخصی که شما را تعمید می دهد شخص روحانی و قابل اعتمادی باشد. افرادی که در عهد جدید تعمید می دادند افراد روحانی و مردان خدا بودند. 

2- تعمید صحیح غوطه ور شدن در آب است جنانکه در نمونه های مختلف کتاب مقدس می خوانیم. تعمید به معنای غوطه ور شدن است.(مرقس 1: 10؛ اعمال رسولان 8: 38و39)

3- تعمید باید به دستور عیسی مسیح و به نام پدر و پسر و روح القدس داده شود مطابق متی 28: 19.

4- در تعمید آب می بایست دوستان و آشنایانمان و اعضای کلیسا نیز شاهد تعمید ما باشند.

 

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Dec/01/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 596 بازدید 4  

نظرات کاربران


ارسال نظر