شرایط ازدواج در مسیحیت چگونه است ؟؟ آیا مسیحیان ازدواج موقت را به رسمیت می شناسند ؟ تعیین مهریه وشیر بها چگونه انجام می گیرد ؟؟ رضایت والدین مخصوصا پدر شرط است ؟؟

مسئله ازدواج در مسیحیت یکی از مسائل بسیار مهم می باشد. شخص باید با مشورت خدا و مردان خدا و نیز احترام به نظریات پدر و مادر و تحقیق و با چشمانی باز و هشیار زوج خود را انتخاب کند. در مسیحیت ازدواج موقت پذیرفته نیست و زنا محسوب می شود و ازدواج موقت فرقی با زنا ندارد. در ضمن در مسیحیت شیربها و مهریه وجود ندارد و مهم عشق و علاقه برای زیستن با یکدیگر است. در مسیحیت ازدواج یک تعهدی است که تنها مرگ ما را از این تعهد جدا می کند. مسلما" مشکلات در زندگی زناشویی پیدا خواهد شد ولی اگر در یافتن زوج عجله نکنیم و تسلیم احساسات نشویم و تصمیم بی خردانه نگیریم و صدای خدا را بشنویم و اراده او را بدانیم مسلما" ازدواجی موفق خواهیم داشت. در ضمن خیلی مهم است که شخص قبل از ازدواج مطالعات وسیعی در باره روابط زناشویی و طرز انتخاب زوج داشته باشد تا از مشکلات بعدی جلوگیری شود.

 

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Jul/03/2016 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 1799 بازدید 4  

نظرات کاربران


ارسال نظر