عیسی مسیح خداوند 100 % انسان و 100% خدا بود. آیا در حال حاضر نیز بُعد انسانی دارد یا پس از قیام بُعد انسانی عیسی مسیح تغییر کرده است ؟

عیسی مسیح پس از مرگ و قیامش با بدنی پرجلال به آسمان صعود کرد. او هنوز هم انسان کامل و خدایی کامل است و به نمایندگی از بشر در حضور خدای پدر برای ما شفاعت می کند.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Nov/11/2017 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 337 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر