گفته شده که هرروز دعا کنید و کتاب مقدس را بخوانید. بنده بخاطر مشکلات درسی و یادگیری زبان خارجه و... نمیتوانم این کار را هروز انجام دهم ?چه بایدکرد?😊

باید توجه کنید که دشمن ما ایمانداران به مسیح یعنی ابلیس یا همان شیطان در تلاش است تا ما را از رابطه زنده با خدای زنده دور کند و نگذارد زندگی پیروزمندانه ای داشته باشیم. یکی از سلاحهای بزرگی که در برابر شیطان داریم خواندن کلام خدا و دعا است و این دشمن دیرینه پیوسته می خواهد ما را مشغول درگیریهای روزانه کند و این وقت مهم را از ما بدزدد. مسلما" ما می توانیم قبل از شروع روز پرمشغله مان، وقتی را در سکوت با خداوند بگذرانیم و کلامش را مطالعه کنیم. مسلما" کمی انضباط در وقتمان می تواند این مسئله را حل کند. می بایست به کلام خدا و دعا الویت اول در زندگی داده شود، چون بدون آن شکست ما در زندگی حتمی است. می دانم که درس و کارهای مهم دیگری نیز وجود دارند که مهم هستند، اما خیلی مهم است که الویتهای خود را تعیین کنیم و مطابق ارزشهایی که داریم رفتار کنیم.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Sep/17/2017 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 307 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر